Tilaa Metsäkeskuksen uutiskirje

Tiedotamme 6-8 kertaa vuodessa metsäasioista. Uutiskirjeen tilaus on maksutonta, ja sen voi halutessaan peruuttaa.
På Svenska

Mitä hyötyä metsätietojen avoimuudesta on metsänomistajille ja metsäalan toimijoille?

Avointa metsätietoa ovat ympäristötiedoiksi katsottavat julkiset tiedot. Metsäkeskuksen tietojärjestelmässä julkisia ympäristötietoja ovat esimerkiksi kasvupaikka- ja puustotiedot, tiedot Kemera-metsänhoitotöistä ja metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetut toimenpiteet yksityismetsissä.

Metsäkeskus saa julkista ympäristötietoa myös muilta viranomaisilta, kuten Museoviraston ja ELY-keskuksen lähteistä. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi tiedot muinaismuistokohteista ja liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoista.

Sen sijaan yksityisten metsänomistajien nimet tai yhteystiedot ovat henkilötietoja, joita ei voi julkaista kaikille avoimessa sähköisessä palvelussa. Henkilötiedon suojaan liittyvät velvoitteet rajoittavat tiedon antamista sivullisille. Metsäkeskus ei julkaise avoimena tietona myöskään kiinteistöjen rajoja tai kiinteistötunnuksia.

Metsätietolain muutoksen taustalla on Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi. Sen mukaan viranomaisen hallussa olevien ympäristötietojen on lähtökohtaisesti oltava vapaasti kaikkien saatavissa.

Janne Uitamo
metsälainsäädännön johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus

Blogi

Kysymme

Oletko hakenut Kemera-tukea metsänhoitoon Metsään.fi-palvelussa?
Kyllä
Ei

Viime kuukauden tulos

Tuottaako metsäveroilmoituksen täyttäminen tuskaa?

Kyllä (58%)
Ei (42%)
Metsäkeskus Facebookissa
Metsäkeskus Twitterissä