Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Anna Rakemaa: Metsien luonnonhoitoa parannetaan luontotiedolla

01.10.2020

Anna Rakemaa

Kirjoittaja on Suomen metsäkeskuksen metsäjohtaja, joka vastaa metsälakien valvonnasta sekä metsä- ja luontotiedon tuotannosta Metsäkeskuksessa. 

Näytä kaikki blogit

Metsäluonnonhoidolla tarkoitetaan muun muassa toimia, joilla metsän monimuotoisuutta huomioidaan hakkuiden yhteydessä. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi säästöpuita ja vesistöjen varsille jätettäviä suojavyöhykkeitä, erityisen arvokkaiden elinympäristöjen huomioimista ja lahopuun säästämistä.

Erilaiset luonnonhoidon toimet ovat tulleet osaksi metsätaloutta 1990-luvulla. Keskeisiä keinoja luonnonhoidon toimeenpanossa käytännön metsien käsittelyssä ovat olleet metsäammattilaisten ja koneenkuljettajien luonnonhoitokoulutukset sekä hakkuutyön yhteydessä tapahtuvan luonnonhoidon laadun seuranta maastossa. Myös metsänomistajille on tarjottu tietoa ja osaamista luonnonhoidosta erilaisilla kursseilla ja tapahtumissa. Lisäksi uutena lainsäädäntöön vuonna 1997 tulleet metsälain 10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt kartoitettiin erillisessä maastokartoituksessa koko maassa vuoteen 2004 mennessä.

Vaikka metsien monimuotoisuuden tutkimus on tuottanut uusia painotuksia luonnonhoitoon, niin 2020-luvulle tultaessa luonnonhoidon keskeiset työkalut ovat edelleen koulutus, luonnonhoidon laadun seuranta ja metsälain 10 §-kohteista kerätyt tietoaineistot. Parin viime vuoden ajan näiden rinnalle on tullut erilaisia kaukokartoituksen sovelluksia ja luontoa kuvaavan paikkatiedon analysoinnin menetelmiä. Niillä voidaan tunnistaa arvokkaita elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä sekä seurata entistä monipuolisemmin luonnonhoidon toimeenpanoa. Erilaiset metsien rakennepiirteiden, elinympäristöjen ja yksittäisten puiden tunnistamisen menetelmät ovat nyt kiivaassa kehitysvaiheessa. Nämä uudet innovaatiot tarjoavat jo pian täysin uusia vaihtoehtoja luonnonhoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Parempia työkaluja päätöksentekoon

Voidaankin ajatella, että kun nyt luonnonhoidon suunnittelu on nojannut suurelta osin arvokkaiden kohteiden tunnistamiseen maastossa hakkuun yhteydessä, niin jatkossa leimikon suunnittelun yhteydessä metsikön monimuotoisuusominaisuuksista olisi tarjolla ennakkotietoa ja työkaluja parhaiden vaihtoehtojen vertailuun. Näitä tietoja sekä muun muassa kohteen maaperää, vesitaloutta, puuston rakennetta ja maaston pintamallia hyödyntäen ammattilaiset voisivat toteuttaa hakkuun siten, että se entistä paremmin huomioisi yksittäisen kohteen monimuotoisuusarvot. Samat metsikön monimuotoisuutta kuvaavat tiedot olisivat myös maanomistajan käytettävissä Metsään.fi-palvelussa. 

Kaukokartoitukseen ja paikkatietoaineistoihin pohjautuva luonnonhoidon toteutus auttaa siirtämään myös hakkuiden yhteydessä tapahtuvan luonnonhoidon laadun seurannan digiaikakaudelle. Monimuotoisuustietojen mittaamista leimikoittain maastossa voidaan vähentää ja seurantatiedon kattavuutta lisätä kaukokartoitusaineistoista automaattisesti tuotettavilla tiedoilla. Tietoa luonnonhoidon onnistumisesta leimikolla voidaan kerätä nykyistä systemaattisemmin ja tiedonkeruu voi olla jatkuvaa sekä tapahtua osin jo hakkuun aikana.

Tietopohjaiseen luonnonhoidon suunnitteluun ja toteutukseen siirtyminen on suuri mahdollisuus metsien kestävälle käytölle. On tunnistettava, mitkä uusista tietoaineistoista ja analyysimenetelmistä ovat hyödyllisimpiä käytännön metsätalouden työkaluina metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Tavoitteena pitää olla, että metsäammattilaiset voivat hakkuissa keskittyä hyvän luonnonhoidon lopputuloksen aikaansaamiseen parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta.

Kommentit
Juha Ojala 01.10.2020 klo 18:15

Keskeisessä roolissa on Metsään.fi -metsikkötiedot. Olisi erittäin tärkeätä, että tiedot olisivat ajan tasalla ja oikeat. Vaatii Metsäkeskukselta paljon työtä, jotta oikeellisuus varmistetaan, koska tiedot ohjaavat metsänomistajien päätöksentekoa ja myös lainvalvontaa. Tällä hetkellä paljon vielä tarkistettavaa ja oikaistavaa. Omalle kohdalle sattunut liian monta virheellistä tietoa.

Jouni Rantala 08.10.2020 klo 15:23

Talousmetsien luonnonhoidon laadukkaalla töiden suunnittelulla ja
toteutuksella on iso merkitys metsien monimuotoisuuteen. Arvokkaiden
elinympäristöjen ja muiden luontokohteiden huomiointi,
kohdekohtaiset säästöpuut ja vesistöjen varteen jätetyt
suojavyöhykkeet luovat hyvän kombinaation monimuotoisuuden
edistämiseen tuleville vuosikymmenille.

Tietotyökalut kehittyvät ja niillä
hyödynnettävä paikkaan kytketty luontotieto-aineisto paranee niin inventointien kuin myös
rajapinta-aineistojen hyödyntämisen ja kohdekohtaisten maastossa
tehtävien arviointien seurauksena.

Rauli Haanpää 08.10.2020 klo 15:23

Tuo lauseiden muotoilu oli jo taidetta. Olet selvästi mainosalalla.

Arto Kettunen 14.10.2020 klo 11:07

Metsänomistajilla on kyky ja halu suojella arvokkaita luontokohteita omissa metsissään. Uudet, älypuhelimessa toimivat metsävaratiedon hallinnan sovellukset auttavat kuviotietojen päivittämisessä omaan metsäsuunnitelmaan ja useimmiten myös Metsään.fi-palveluun. Tämä edistää sekä metsän- että luonnonhoidon omavavontaa ja ajan myötä parantaa myös metsävaratiedon laatua. Pidämme nämä asiat agendalla metsänomistajille suunnatuissa koulutuksissa jatkossakin.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.