Metsäkeskuksen etusivulle
På Svenska

Blogi

Tanja Lepistö: Voimmeko yhdistää suomalaisen metsäbiotalouden ja huolen luonnosta?

28.05.2020

Viimeisten muutamien vuosien ajan on huoli ilmastonmuutoksesta lyönyt läpi maapallon. Toinen, yleisessä keskustelussa vähemmälle huomiolle jäänyt, ympäristön uhka on luonnon monimuotoisuuden, biodi...

Lue lisää

Timo Pisto: Julkinen toimija löysi paikkansa biojalostamohankkeiden edistämisessä

14.05.2020

Saimme Metsäkeskuksessa juuri päätökseen pohjoisissa maakunnissa vuosina 2017-2019 toteutetun metsäbiotalouden koordinoinnin projektin. Pohjoiseen oli suunnitteilla useita suuria biojalostamoinvest...

Lue lisää

Kirsi Greis: Palveluja erilaisille metsänomistajille eri elämäntilanteisiin

07.05.2020

Metsäkeskus julkaisi maaliskuussa yksityisistä metsää omistavista henkilöistä uuden tilaston, jossa ovat m...

Lue lisää

Mika Salmi: Metsät ja kaavoitus – kohti kattavampaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta

28.04.2020

Alueiden käytön suunnittelulla sovitetaan yhteen alueiden eri käyttötarkoituksia. Suomen kaavoitusjärjestelmä sisältää kolme tasoa. Eri kaavatasoilla on toisistaan poikkeava asema ja tehtävät.

...

Lue lisää

Ari Nikkola: Liian tiheä on liian tiheä

23.04.2020

Kun Metsäkeskus tekee Kemera-tukiin liittyviä tarkastuksia, joudutaan hanke usein hylkäämään, koska taimikko on jätetty liian tiheäksi. Hakijalle annetaan mahdollisuus korjata työ, mutta aina tätä ...

Lue lisää