På Svenska

Blogi

Matti Välimäki: Yhteistyöllä tuloksiin

08.11.2019

Mitä saadaan aikaan, kun 18 kumppaniorganisaatiota Suomesta ja Virosta alkaa yhdessä pohtia, miten liito-oravan suojelu ja maankäyttö voitaisiin sovittaa yhteen? 

Liito-orava LIFE -hankke...

Lue lisää
Anna Rakemaa: Miksi metsälakikohdetietoja pitää päivittää?

06.11.2019

Viime viikkoina on keskusteltu vilkkaasti Metsäkeskuksen metsälakikohdetietojen päivitystyöstä. Keskustelussa vähemmälle huomille on jäänyt se, mihin kohteiden päivitys liittyy ja mikä on ollut työ...

Lue lisää
Hannu Ala-Honkola: Metsätieto hyötykäyttöön luonnontuotealan vauhdittamisessa ja monimuotoisuuden säilyttämisessä

31.10.2019

Metsätalous hyödyntää laajasti avointa metsätietoa päätöksenteossa ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelussa. Metsätalous tuottaa hakkuutuloja yksityismetsänomistajille metsähehtaarille keskim...

Lue lisää
Jarkko Partanen: Ovatko metsälakikohteet ainoa monimuotoisuuden turva?

24.10.2019

Nykymuotoinen metsälaki tuli voimaan vuonna 1997. Lain 10 pykälässä määritettiin seitsemän elinympäristöryhmää, joiden tarkoituksena on turvata metsäluonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäris...

Lue lisää
Miia Saarimaa: Laadukasta luontotietoa, kiitos!

10.10.2019

Kansallisen metsästrategia 2025:n mukaan vuotuista runkopuuston korjuumäärää pyritään kasvattamaan 15 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2013 tasoon verrattuna. Samanaikaisesti tavoitteena on vahvistaa ...

Lue lisää