På Svenska

Blogi

Päivi Mäki: Mikä virka säästöpuilla on?

26.03.2020

Talousmetsien luonnonhoito koostuu toimenpiteistä, joilla turvataan luonnon monimuotoisuutta ja vesien tilaa puuntuotannon ja metsien muun käytön rinnalla. Tässä tarkoituksessa metsiin muun muassa ...

Lue lisää
Lauri Hyytiäinen: Parempaa talousmetsien luonnonhoitoa

12.03.2020

Metsänhoidon suositukset ja metsäsertifiointi ovat osa vastuullista sekä kestävää talousmetsien luonnonhoitoa. Nämä asiat ovat hyvin hallinnassa metsäkoneyrittäjillä ja heidän kuljettajillaan. Täst...

Lue lisää
Markku Remes: Voiko hirvituhot saada kuriin?

27.02.2020

Hirvet aiheuttavat Luonnonvarakeskuksen mukaan vuosittain noin 50 miljoonan euron vahingot Suomen metsätaloudelle. Hirvituhojen aiheuttamat tulonmenetykset metsänomistajille ovat siis samaa suuruus...

Lue lisää
Helena Reiman: Metsäohjelman ytimessä on yhteinen tekeminen

13.02.2020

Alueelliset metsäohjelmat edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Metsäohjelmia on tehty ja toimeenpantu Suomessa 1990-luvun lopulta alkaen. Metsäohjelmat ovat eläneet ajassa: Ensimmäis...

Lue lisää
Tanja Lepistö: Mikä on metsän suunta Euroopassa?

16.01.2020

Vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, viitoittaa seuraavien vuosien ajan EU:n suhtautu...

Lue lisää