Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Anssi Niskanen: Metsien hiilinielu on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta

25.05.2023

Anssi Niskanen

Kirjoittaja on joensuulainen metsänhoitaja ja metsätohtori, joka toimii Metsäkeskuksen elinkeinojohtajana Lahdessa. Omien metsien puukaupassa ja hoitotöiden suunnittelussa hän hyödyntää Metsään.fi-palvelua.

Näytä kaikki blogit

Suomen metsillä ei ole koskaan historiassa ollut niin suurta kysyntää kuin nyt. Teollisuus tarvitsee kotimaasta puuta ennätysmääriä, kun Venäjältä ei tuoda puuta enää Suomeen. Metsiä tarvitaan myös sitomaan hiilidioksidia, jotta voidaan hillitä ilmaston lämpenemistä. Suojelualueita ja talousmetsiä tarvitaan monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Kysyntää on enemmän kuin mihin metsiä riittää.

Metsien hiilinielu on pienentynyt

Maankäyttösektorin hiilitaseen laskentaan sisältyvät viljelysmaasta, ruohikkoalueista ja metsäkadosta aiheutuvat haitalliset päästöt ja metsien hyödylliset nielut. Koska metsiin ja puutuotteisiin on sitoutunut enemmän hiiltä kuin sitä vapautuu muusta maankäytöstä, on nettonielu ollut pitkään merkittävästi negatiivinen. 

Negatiivinen nielu on hyvä asia. Hiiltä sitoutuu enemmän kuin sitä vapautuu.

Negatiivinen nielu on kuitenkin supistunut viime vuosina. Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa maankäyttösektorin nettopäästöt olivat positiiviset. Metsien nielu ei riittänyt kompensoimaan muun maankäytön päästöjä.
 

Kaaviossa on kuvattu LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat maankäyttöluokittain vuosina 1990-2021. Maankäyttöluokkia ovat metsämaa, viljelysmaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennettu maa, puutuotteet ja epäsuorat N20-päästöt. Kaaviosta käy ilmi, että metsämaan nielu on pienentynyt viime vuosina, eikä se riitä enää kattamaan maankäytön päästöjä.

 

Lähde: Kasvihuonekaasuinventaario 2021: Maataloussektorin ja maankäyttösektorin nettopäästöihin ei merkittäviä muutoksia verrattuna joulukuussa 2022 julkaistuihin ennakkotietoihin | Luonnonvarakeskus (luke.fi)

Ilmastositoumusten taustaoletukset ovat muuttuneet

Metsien hakkuita on syytetty siitä, että maankäyttösektori on muuttunut päästölähteeksi. Osin näin, mutta vielä noin viisi vuotta sitten arvioitiin, että Suomen metsien hiilinielu on riittävä, vaikka hakkuut olisivat saman suuruiset kuin ne olivat vuonna 2022, eli 75 miljoonaa kuutiometriä.

Muutoksen taustalla on kaksi asiaa. Metsien kasvu on pienentynyt vuosien aikana 3,7 prosenttia noin 103 miljoonaan kuutiometriin. Lisäksi ojitettujen soiden hiilinieluarvioinnissa on hyödynnetty uutta, ilmaston lämpenemisen vaikutuksen huomioivaa ja tarkempaa mittaustietoa. Mikä aiemmin arvioitiin ilmastositoumukset ja hiilinielut huomioivaksi kestäväksi hakkuumääräksi, ei enää pidä paikkaansa.

Suomen tavoitetaso pitäisi päivittää

Karttuvan tutkimustiedon aiheuttamat muutokset laskentatavassa tulisi huomioida hiilinielutavoitteissa. Käytännössä Suomen sitoumus 21 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nieluun maankäytössä tulisi laskea usealla miljoonalla tonnilla. Samalla tulisi ymmärtää, että metsien hiilensidonta on riippuvainen niiden kasvukyvystä ja tuhojen kestävyydestä.

Vaikka kaikki hakkuut lopetettaisiin, maailman metsien hiilensidonta ei kasvaisi merkittävästi - Tiede | HS.fi

Maankäytön hiilinielujen kasvattamisen rinnalla tulisi etsiä keinoja päästöjen vähenemiseen muun muassa energiantuotannossa, rakentamisessa ja liikenteessä. Teknisten nielujen eli hiilidioksidin sitominen ja varastointi tehtaiden piipuista toisi myös helpotusta selvitä ilmastovelvoitteistamme.

Aktiivisuus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kirittää vihreää siirtymää. Edelläkävijät saavat teknologista ja kaupallista etua muihin maihin verrattuna. Suomella on hyvät edellytykset pärjätä tässä kilpailussa. Meillä on runsaasti metsiä, päästötöntä energiaa ja osaamista.
 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.