Tilaa Metsäkeskuksen uutiskirje

Tiedotamme 6-8 kertaa vuodessa metsäasioista. Uutiskirjeen tilaus on maksutonta, ja sen voi halutessaan peruuttaa. Tietosuojaseloste

På Svenska

Anssi Niskanen: Mitä hallitus toimeenpanee kansallisesta metsästrategiasta?

10.05.2019

Kirjoittaja on joensuulainen metsänhoitaja ja metsätohtori, joka toimii Metsäkeskuksen elinkeinojohtajana Lahdessa. Omien metsien puukaupassa ja hoitotöiden suunnittelussa hän hyödyntää Metsään.fi-palvelua.

Näytä kaikki blogit

Kansallinen metsästrategia 2025 valmisteltiin yli vuoden kestäneessä laajassa maa- ja metsätalousministeriön vetämässä sidosryhmäyhteistyössä. Valtioneuvosto hyväksyi strategia periaatepäätöksenä 12.2.2019. Ohjelma sisältää metsien hoidon, käytön ja luonnonhoidon sekä metsätiedon ja viestinnän kehittämisen kokonaisuudet. Tuleva hallitus päättää, mitä strategian toimenpiteistä rahoitetaan ja toteutetaan.

- - -

Kuumin poliittinen vääntö on käyty metsien vuotuisesta hakkuutavoitteesta, joka ohjelmassa on asetettu 80 miljoonaan kuutiometriin. Jo vaalien yhteydessä esitettiin, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja metsäluonnon monimuotoisuuden vuoksi hakkuutavoitteen tulisi olla tätä pienempi. Vasta-argumentteina esitettiin, että hakkuutavoite voi olla tätä korkeampi, jos samalla huolehditaan metsien kasvukunnosta, hiilen sidonnasta pitkällä aikavälillä, metsien suojelusta ja talousmetsien luonnonhoidosta. Perusteltiin, että hakkuut eivät pelkän määrän perusteella ole uhka monimuotoisuudelle, toisin kuin niiden huono toteutus luontokohteilla ja niiden läheisyydessä voi olla.

Hakkuutavoitekeskustelun jalkoihin ovat jääneet strategian muut tärkeät kehittämiskohteet. Strategia tavoittelee muun muassa metsätilojen koon kasvattamista, metsätalouden vesistökuormituksen pienentämistä, Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman (METSO) toteutuksen nopeuttamista ja metsä- ja ympäristötiedon digitalisaation etenemistä. On suorastaan harmi, että strategian yksimielisesti tärkeät tavoitteet ovat jääneet hakkuutavoitekeskustelun jalkoihin.

Suomen metsäkeskus toteuttaa kansallista metsästrategiaa. Olemme sen painotusten mukaan esimerkiksi yhä nopeammin kehittämässä metsä- ja ympäristötiedon keruuta ja jakelua metsätalouden edistämiseksi. Metsäkeskuksen keräämää metsätietoa tullaan päivittämään, ei enää kymmenen, vaan kuuden vuoden välein tapahtuvalla laserkeilauksella. Tiedon laatua parannetaan kehittämällä koealamittauksia ja mittaustiedon tulkintaa.

Uusimpana keinona toimeenpanna kansallista metsästrategiaa käynnistimme huhtikuussa 2019 metsätalouden kestävyyden ja elinkeinojen toimintaohjelman. Nimen takaa löytyy koulutusta, neuvontaa, hankkeita ja lakien toimeenpanoa, joilla on samat päämäärät kuin kansallisella metsästrategialla: kehittää metsien käyttöä ja hoitoa kestäväksi, hyväksyttäväksi ja kannattavaksi, sekä kasvattaa metsiin perustuvien elinkeinojen arvonlisää ja kannattavuutta.

Riitelyn sijasta haluamme Metsäkeskuksessa ryhtyä töihin, jotta metsäala kehittyisi yhä kestävämmäksi, kannattavamaksi ja monipuolisemmaksi Suomessa. Emme onnistu tässä yksin. Metsästrategian toteutukseen tarvitaan laajaa, koko yhteiskunnan ja kaikkien toimijoiden yhteistyötä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.