Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Ari Eini: Metsäkeskus menee tieto edellä tulevaisuuteen

25.03.2021

Ari Eini

Kirjoittaja on metsänhoitaja (MMM), joka johtaa Suomen metsäkeskusta Lahdesta käsin. Eini yrittää vapaa-ajallaan ylläpitää kuntoaan ja liikkuu mielellään monipuolisesti metsässä.

Näytä kaikki blogit

Metsäkeskuksen kymmenvuotisen inventointiohjelman valmistuttua Suomen yksityismetsistä on nyt olemassa kattavat tiedot. Yhteensä 13,9 miljoonaa hehtaaria eli 99 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta on inventoitu. Samaan aikaan kun viimeiset tiedot valmistuivat, alkoi uusi, kuusivuotinen inventointiohjelma. Lyhyemmän kierron ja uuden tekniikan ansiosta uusi tieto on aiempaa tarkempaa ja ajantasaisempaa.

Aiempaa parempi metsä- ja luontotieto tekee Metsäkeskuksen työstä entistä vaikuttavampaa. Metsänomistaja saa Metsään.fi-palvelusta tai täsmäneuvontana juuri itselleen tarpeelliset tiedot oman metsänsä tärkeistä metsänhoidollisista toimenpiteistä ja luontokohteista. Jatkossa voimme oikean ja täsmällisen tiedon varassa automatisoida niin metsänomistaja- kuin yrityspalvelujamme - sekä neuvonnallisia että lakien toimeenpanoon liittyviä palveluja. 

Metsälakia valvotaan entistä kattavammin 

Uudistimme viime vuonna myös metsälain valvontajärjestelmämme satelliittipohjaiseksi. Parhaassa tapauksessa sähköisesti tehty metsänkäyttöilmoitus solahtaa järjestelmän läpi automaattisesti kenenkään siihen koskematta – ilmoituksen tekijän pitää kuitenkin malttaa odottaa lakisääteiset kymmenen päivää ennen töihin ryhtymistä. Jos hakkuut on tarpeellista aloittaa nopeammin, tulee tätä varten hakea poikkeuslupaa. Hakkuiden jälkeen tehtävät maastotarkastukset toteutetaan dronekuvauksin.

Uskottava ja kattava metsälakien valvonta antaa metsätalouden toimijoille ajantasaista tietoa heidän toiminnoistaan ja auttaa heitä parantamaan sekä toimintansa taloudellista että ekologista tuottavuutta. Uusi uskottava ja kattava metsälain valvonta muodostaa perustan metsätalouden toiminnan oikeutukselle.

Palveluita tarjotaan siellä, missä asiakas käyttää niitä

Metsäkeskuksessa muutos asiakkaiden etäpalveluun tapahtui nopeasti. Metsäkeskuksen koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä luonnollisesti väheni viime vuonna, mutta sekä etänä toteutettujen koulutustilaisuuksien että neuvontojen asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi pysyi ilahduttavan korkealla tasolla. Toimialan kiinnostusta hyödyntää etäpalveluja todisti myös Metsäkeskuksen yhdessä alan toimijoiden kanssa maaliskuun puolivälissä järjestämä virtuaalinen Metsänomistajan päivä -tapahtuma, johon osallistui yli 5 000 kuulijaa ympäri maata.

Jatkossa Metsäkeskuksen palvelujen tarjonnassa painottuu monikanavaisuus. Sähköisyys, automaatio ja mobiilius tulevat lisääntymään, mutta tärkeintä on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun juuri hänelle parhaiten sopivaa kanavaa pitkin: tarjoamme ratkaisuja ja teemme siten asiakkaan arjesta helpompaa.

Metsäkeskus on myös uusinut verkkosivunsa, ja jatkossa löydät kaikki palvelumme yhden ja saman osoitteen, www.metsakeskus.fi, alta. Odotamme uusille sivuille kovaa käyttöä ja toivomme, että löydät sieltä vastauksia ja ratkaisuja.

Metsävaratiedosta kilpailuvaltti

Kulunut vuosi todisti julkisen sektorin ja elinkeinoelämän panostukset metsävaratietoon oikeiksi. Sekä tietopalvelujen ja -järjestelmien rakentajat että metsäalan ammattilaiset ja metsänomistaja-asiakkaat ovat oppineet hyödyntämään sähköisiä etäpalvelua – paluuta vanhaan ei ole. 

Metsävaratiedon jalostaminen tarjoaa koko metsätoimialalle lukuisia mahdollisuuksia metsätalouden taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja ilmastollisen kestävyyden parantamiseen. Merkittävä osa tiedon jalostamista, ja jalostumista, on sen kiertäminen: tieto ei kulu käytössä vaan rikastuu kiertäessään. 

Maassamme on rakennettu vuosikymmenen aikana metsätietoekosysteemi, jollaista ei liene missään muualla maailmassa. Metsätietoekosysteemissä tieto liikkuu sujuvasti yhdessä rakennetun metsätietostandardin ansiosta. Jokainen ekosysteemin osa hyötyy toimivasta järjestelmästä – ja elääkseen jokaisen osan on myös tuotava oma panoksensa ekosysteemin toimivuuteen.

Metsä- ja luontotiedon mahdollisuudet ovat valtavat

Metsäkeskuksen tulevaisuus rakentuu tiukasti metsä- ja luontotiedon varaan. Kaikki palvelumme hyödyntävät ja ruokkivat metsä- ja luontotietojamme: tiedon laatu ja hyödyntäminen ovat toimintamme ja osaamisemme ydin. Teemme töitä sen eteen, että monikanavaiset palvelumme tuottavat asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme ratkaisuja ja merkittävää hyötyä. Rakennamme hyvää metsänhoitoa, uusiutuvaa metsätaloutta ja metsäalaa sekä suomalaista hyvinvointia yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Vaikka kaksi valtavaa globaalia yhteistä haastettamme, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, ovatkin jääneet uutisissa ja politiikassa jossain määrin koronan varjoon, eivät ne mihinkään ole kadonneet. Metsä- ja luontotiedon entistä laajempi hyödyntäminen on avain myös näiden massiivisten globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja hallitsemiseen.

Ajantasainen, kattava, tarkka, monipuolinen ja avoin metsä- ja luontotieto tarjoaa suomalaiselle metsätaloudelle ja metsien käytölle kilpailuedun, jollaista ei ole missään muualla. Tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä.

- - -

Tekstiä päivitetty 26.3.2021 klo 9.05. Täsmennetty kohtaa metsänkäyttöilmoituksen jättämisestä. Lisätty lauseet kymmenen päivän lakisääteisestä odotusajasta ja poikkeusluvan hakemisesta. 

Kommentit
Kaarina peltomäki 29.04.2021 klo 07:20

Pitäkää organisaatio "hengissä".

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.