Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Ari Nikkola: Metsänkäyttöilmoitus on paljon enemmän kuin vain ilmoitus

07.04.2022

Ari Nikkola

Kirjoittaja on jyväskyläläinen metsänhoitaja, joka työskentelee rahoitus- ja tarkastuspäällikkönä Tampereella. Omat metsät ovat hänelle harrastus, sijoitus ja linkki metsätalouden reaalimaailmaan.

Näytä kaikki blogit

Maanomistajan tulee tehdä aiotusta hakkuusta metsänkäyttöilmoitus. On kysytty, onko tällainen ilmoitus vain turhaa byrokratiaa. Byrokratiaa se kyllä on, mutta ei todellakaan turhaa. Ilman metsänkäyttöilmoituksia Suomi ei voisi esimerkiksi todentaa sitä, että EU:n markkinoille ei Suomesta viedä tuotteita, jotka on valmistettu laittomasti hakatusta puutavarasta. Ja jos tätä ei voi todentaa, loppuu kaupanteko lyhyeen.   

Metsäkeskus vastaanottaa vuosittain 120000–140000 metsänkäyttöilmoitusta. Jokainen tarkastetaan koneen automaatilla tai ihmissilmällä. Ensisijaisesti valvotaan, että aiotut hakkuut eivät riko metsälakia. Metsänkäyttöilmoitus mahdollistaa kuitenkin myös sen varmistamisen, ettei aiottu hakkuu riko vesilakia, luonnonsuojelulakia, muinaismuistolakia tai kaavan määräyksiä.  

Vesilakia ja luonnonsuojelulakia valvoo ELY-keskus. Kun hakkuu osuu pohjavesialueelle tai esimerkiksi liito-oravareviirin läheisyyteen, lähettää Metsäkeskus siitä tiedon ELY-keskukseen. ELY-keskus valvovana viranomaisena päättää sitten mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Vastaavasti Museovirasto valvoo, että hakkuilla ei tuhota tai rikota muinaismuistokohteita. Muinaismuistokohteet voivat olla sellaisia, että maallikko ei niitä välttämättä tunnista arvokohteiksi. Lain suoja niillä kuitenkin on. 

Metsäkeskuksesta lähtee vuosittain muille viranomaisille enemmän kuin 10000 ilmoitusta aiotuista hakkuista. Joku voi tietenkin olla sitä mieltä, että tällainen tiedonvälitys vain hankaloittaa hakkuiden tekemistä. Mielestäni on kuitenkin parempi varmistaa asiat etukäteen kuin alkaa etsiä syyllistä vahingon tapahduttua.  

Voimme todistaa, että laittomat hakkuut eivät ole Suomen ongelma 

Mitä sitten tarkoittaa tämä laittomien hakkuiden valvonta, johon alussa viittasin. Sen taustalla on EU:n puutavara-asetus nro 995/2010. Asetuksen tavoite on estää laittomasti hakatun puun ja tällaisesta puusta valmistettujen tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille. Todistustyö jää maanomistajalle, jonka on pystyttävä osoittamaan, että puutavara ei ole peräisin laittomista hakkuista.  

Kuulostaa hankalalta, mutta ei ole sitä. Metsänkäyttöilmoitus ja hakkuun mittausasiakirja ovat ne asiakirjat, joilla maanomistajat EU-slangia lainaten ”muodostavat huolellisuuden järjestelmän“.  

Metsänkäyttöilmoitusten laiminlyöntejä etsitään tämä päivänä muun muassa satelliittikuvien avulla. Niiden avulla voidaan löytää uudistushakkuukuviot, joilta metsänkäyttöilmoitus puuttuu. Harvennushakkuut ovat vielä haaste. Aina joskus metsänkäyttöilmoitus unohtuu, mutta olen sitä mieltä, että tahallisesti niitä ei juurikaan jätetä tekemättä. Ruokavirasto taas valvoo sitä, että Metsäkeskuksen tarkastusprosessi toimii.  

Poliisin suhtautuminen metsänkäyttöilmoitusten laiminlyönteihin on ollut hieman vaihtelevaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että asiaan on alettu suhtautua vakavammin. Muutoksen taustalla on ainakin osin Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäälliköiden ja luonnonvarasyyttäjien tapaaminen viime kesänä. Syyttäjät olivat varsin vaikuttuneita tavasta, jolla metsänkäyttöilmoituksia ja mahdollisia laiminlyöntejä valvotaan. Oli mukava kuulla syyttäjäviranomaisten näkemys, että metsänkäyttöilmoitus ei ole vain ilmoitus. Metsänkäyttöilmoitus on varsin painava ja merkittävä asiakirja, jota ilman tärkeimmän luonnonvaramme metsän kestävää käyttöä ei ole mahdollista valvoa.    

Kommentit
Hirsimökkimies 07.04.2022 klo 10:35

Kotitarvehakkuista ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, eli jos hakataan polttopuita omiksi tarpeiksi tai vaikka jos on tarkoituksena rakentaa itselle hirsimökki.

Kotitarvehakkuut toteutetaan yleensä harvennus tai poimintahakkuuluonteisesti, mutta nähdäkseni mikään laki ei estä kotitarvehakkuussa hakkaamasta metsää vaikkapa aukoksi?

Ari Nikkola 07.04.2022 klo 10:35

Laki ei kiellä kotitarvikehakkuuta, jossa tehdään aukko. Pitää kuitenkin muistaa, että uudistamisvelvoite ei ole sidottu metsänkäyttöilmoitukseen. Jos aukon koko on yli 0,3 ha tai metsä harvennetaan niin harvaksi, että minimipohjapinta-ala ei täyty, niin uudistamisvelvoite tulee voimaan.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.