På Svenska

Helena Reiman: Metsäohjelman ytimessä on yhteinen tekeminen

13.02.2020

Kirjoittaja on metsänhoitaja, joka työskentelee Metsäkeskuksessa aluejohtajana. Metsäammattilainen, joka 35 vuoden jälkeen tekee edellen työtä ”rakkaudesta lajiin”. Vapaa-ajalla hän hiihtää, vaeltaa ja sienestää metsässä. Ja mummoilee.

Näytä kaikki blogit

Alueelliset metsäohjelmat edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Metsäohjelmia on tehty ja toimeenpantu Suomessa 1990-luvun lopulta alkaen. Metsäohjelmat ovat eläneet ajassa: Ensimmäiset metsäohjelmat olivat laajoja tietopaketteja maakunnan metsistä. Nyt voimassa oleviin metsäohjelmiin puolestaan tuli painokkaammin mukaan yhdessä tekeminen, päivitettävyys ja konkreettisuus. Hiilikeskustelu käy tulikuumana metsäalalla. Aika tulee ehkä näyttämään, että nyt valmisteluvaiheessa oleviin metsäohjelmiin tuli selkeämmin mukaan ilmastokestävä metsänhoito ja metsien eri käyttömuotojen yhteensovitus. 

Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää Suomen metsäpolitiikan keskeiset linjaukset, muun muassa metsäalan kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet. Metsästrategian kautta metsäala linkittyy niin kotoiseen politiikkaan kuin kansainväliseen metsäpolitiikkaan. Alueelliset metsäohjelmat tuovat kokonaisuuteen maakuntien mausteet eli metsäalan alueelliset kehittämistoimenpiteet.

Avoin ja moniääninen valmistelutyö

Parhaillaan valmistellaan alueellisia metsäohjelmia kaudelle 2021-2025.  Metsäohjelmien valmistelutyö tehdään avoimesti ja moniarvoisesti: puun kasvatuksen, käytön ja jalostuksen, metsien muun hyödyntämisen (matkailu, luonnontuoteala) sekä ympäristön tilan parantamisen työryhmiin on kutsuttu laajasti eri alojen asiantuntijoita mukaan. 

Puhutaan metsästä -tapahtumiin eri puolille Suomea ovat puolestaan kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Suurella yleisöllä on myös mahdollisuus kertoa näkemyksiään metsäohjelmista vapaasti verkossa koko ohjelmatyön valmisteluajan. Loppukesällä 2020 on sitten vuorossa metsäohjelman virallinen lausunnonantokierros.  

Konkreettisilla toimilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Hallituspuolueiden, järjestöjen, kansalaisten ja tutkijoiden välillä on isoja näkemyseroja metsien hoidosta ja käytöstä. Osa meistä näkee metsät pääosin ilmaston ja monimuotoisuuden, osa taloudellisen hyvinvoinnin, osa jonkun muuan tärkeäksi katsomansa näkökulman kautta. Erityisen tärkeä on luonnollisesti metsänomistajan näkökulma: Suomen perustuslaissa on pykälät omaisuuden suojaan sekä oikeuteen työhön ja elinkeinovapauteen. Toki metsä luonnonvarana, elämän lähteenä, on hyvin erilainen omaisuuserä kuin esimerkiksi osakesalkku.  

Metsien kestävän ja monipuolisen käytön avulla Suomen tulevaisuus olisi kestävämpi. Juupas-eipäs-väittelystä pitäisi päästä kuitenkin eroon ja löytää konkreettisia toimia, joilla alaa viedään eteenpäin. Loputon vastakkainasettelu ja halu väärinymmärrykseen ei edistä mitään. On kyse sitten hakkuutasoista, hakkuutavoista tai suojelupinta-alasta. 

Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan

Alueelliset metsäohjelmat valmistuvat tulevana syksynä. Silloin on siis selvillä maakunnan metsäsektorin kehittämisen tavoitetila, painopistealueet ja toimenpiteet.  

Jos olisin metsäohjelmatyön haltiatarkummi, toivoisin, että kaikkiin metsänkäytön ulottuvuuksiin löytyisi muutama hyvä toimenpide, joilla taloudellista, ekologista, sosiaalista tai kulttuurista metsänkäyttöä voidaan viedä eteenpäin. Sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät jakaisi mielipiteitä, vaan jotka yhdistäisivät kansalaisia. 

Metsäohjelmien laatiminen on Metsäkeskuksen lakisääteinen tehtävä. Ne laaditaan metsäneuvostojen ohjauksessa. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat monipuolisesti metsiä hyödyntäviä eri intressitahoja.  

Tervetuloa mukaan valmistelemaan ja toteuttamaan oman maakuntasi metsäohjelmaa!

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.