Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Henna Höglund: Puustotuhojen torjuntaa kausiflunssasta tutuin keinoin

24.02.2023

Henna Höglund

Kirjoittaja työskentelee SPRUCERISK- ja Tyvituho-hankkeiden projektipäällikkönä Metsäkeskuksessa ja pohtii päivittäin, miten ihmisten ja metsän yhteiselo edistäisi molempien elämää ja olemista kestävästi.

Näytä kaikki blogit

Pidä turvaväli. Muista käsihygienia. Jos olet oireinen, hakeudu tarvittaessa hoitoon.

Flunssakierteiden ja koronan myötä olemme sisäistäneet yksinkertaisia toimintaohjeita ja käytämme niitä tehokkaammin. Entäpä jos pohtisimme metsätuhoja samaan tapaan jokapäiväisessä arjessa?

Juurikääpä ja kirjanpainaja kuuluvat luontaisesti metsälajistoon, mutta ne aiheuttavat merkittäviä puustotuhoja ja metsätaloudellisia tappioita. Tautitilanteen kanssa on pärjättävä, mutta epidemiaksi ei kumpaakaan soisi päästettävän. Muutama ohje auttaa jo pitkälle.

Turvaväli, hygienia ja oireet – näille on vastineensa metsässä

Turvaväli metsässä tarkoittaa nykyisellään eri-ikäisten metsiköiden mosaiikkia. Sen ovat aikojen saatossa muodostaneet metsien käsittelyn historia ja laajalle jakautunut metsänomistus. Tulevaisuudessa turvaväli on nykyistä vahvemmin sekapuustoisia eli useista puulajeista koostuvia metsiköitä.

Hygieniasta huolehtiminen on kokonaisvaltaista metsien terveydentilan ylläpitämistä metsätuhojen torjumiseksi. Terveet kuusikot pystyvät puolustautumaan kirjanpainajan iskeymiä vastaan, mutta heikentyneissä puissa hyönteiset voivat saada vallan. Puustossa juurikääpä saattaa jäytää, vaikkei se silmin olisikaan havaittavissa – katala vaiva. Mainioita esimerkkejä pitkäjänteisistä toimista ovat oikea puu oikealle kasvupaikalle -ajattelu metsänuudistamisessa ja juurikäävän huolellinen torjunta kantokäsittelyin hakkuiden yhteydessä.

Juurikääpäkohteilla hygieniaan täytyy jatkossa kiinnittää entistä tarkempaa huomiota. Lahon paikantaminen kannoista hakkuun jälkeen ja lahoesiintymien huomiointi metsänkäsittelyssä vaatii viitseliäisyyttä ja lukuisia maastoaskelia, mutta tehostaa juurikäävän täsmätorjuntaa selvästi. Juurikäävän saastuttamat alueet tervehtyvät täsmätoimin puulajinvaihdolla, muilla kuuselle soveltuvilla alueilla kasvatus mahdollistuu myös jatkossa. Jo syntyneen taimiaineksen hyödyntämiseen uuden metsän aikaansaamiseksi on lahotiedon myötä paneuduttava uudelleen.

Maastoaskeleiden avuksi juurikäävän täsmätorjuntaan tarvitaan hakkuukoneiden tuottamaa tietoa. Tulevien vuosikymmenten metsänomistajat kiittävät, kun lahon leviämistä metsiköissä jarrutetaan nyt määrätietoisesti.

Oireiden tunnistamisen ja hoidon pariin ohjautumisen rinnastan tiedon lisäämiseen ja yhteisen tavoitteen eteen työskentelyyn: metsätuhoriskit täytyy tunnistaa ja huomioida kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Metsänomistajana voit itse opetella tunnistamaan puustotuhojen oireita. Se onnistuu vaikkapa Metsäkeskuksen alkuvuodesta 2023 julkaisemien kirjanpainajaoppaan ja -verkkokurssin avulla. Kevään aikana julkaisemme verkkokurssin myös juurikäävästä.

Puustotuhot eivät tunne kiinteistörajoja eli torjunta on yhteinen asia

Yksi tärkeistä metsänomistajan tuhojentorjuntatoimista on varsin helppo ja nopea: tarkista, että meillä on oikea sähköpostiosoitteesi. Kun metsänomistajan yhteystiedot ovat ajan tasalla Metsään.fi-palvelussa, saat Metsäkeskuksesta tiedon lähimetsässä tehtävästä hyönteistuhohakkuusta ja osaat paremmin tarkkailla oman metsäsi kuntoa.

Oireiden tarkkailun ja tunnistamisen lisäksi niistä kertominen on tärkeää, koska avoimuus auttaa meistä jokaista. Kirjanpainaja- ja juurikääpätuhojen torjunta metsissä on yhteinen asiamme.

 Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä

Tutustu kirjanpainajaoppaaseen ja aihetta käsittelevään verkkokurssiin Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Tarkista sähköpostiosoitteesi ajantasaisuus Metsään.fi-palvelussa 

Lisätietoa SPRUCERISK-hankkeesta ja Tyvituho-hankkeesta Metsäkeskuksen verkkosivuilla 

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.