Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Jaana Kaipainen: Anna EU-vaaleissa ääni metsälle

22.05.2024

Jaana Kaipainen

Kirjoittaja on metsänhoitaja, joka työskentelee Metsäkeskuksessa EU-metsäasioiden johtavana asiantuntijana. Työtehtäviin on kuulunut laajasti erilaisia ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä asioita. Metsät ovat tärkeitä myös vapaa-ajalla sekä omien metsien että kaupungin ulkoilu- ja lähimetsien kautta. 

Näytä kaikki blogit

EU:n kansalaisista vain noin joka toinen kiinnostuu EU-vaaleista, Suomessa tätäkin harvempi. Ehdokaslistojen perusteella puolueet puolestaan ottavat vaalit erittäin tosissaan, sillä EU:n yhteiset tavoitteet ja niiden toimeenpano vaikuttavat lisääntyvässä määrin jäsenvaltioihin sekä kansalaisten arkeen. Seuraava parlamentti ja komissio vaikuttavat merkittävästi myös siihen, millaisena metsien kestävän käytön mahdollisuudet nähdään EU-politiikassa.

Takana haastava vaalikausi

Tästä kaudesta metsä- ja luontoalan toimijoiden mieleen jää aivan varmasti metsiin liittyvän ohjauksen huima kasvu osana vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) toimeenpanoa. Brysselissä rakennettu kunnianhimoinen, myös metsien käyttöön vaikuttava, ympäristö- ja ilmastopolitiikka heijastaa vuoden 2019 vaalien tulosta.

Vaalikausi ei ole ollut helppo. Jäsenvaltiot, komissio ja parlamentti tekivät töitä muun muassa Brexitin, koronapandemian sekä Ukrainan sodan ja tuen kanssa. Agendalle nostettiin laajasti turvallisuuteen, energiaan, geopoliittisiin suhteisiin, demokratiaan, kilpailukykyyn ja terveyteen liittyviä asioita. Viime kesä oli myös yksi kuumimmista niin Euroopassa kuin globaalistikin.

Vaalikauden loppupuolella myös metsistä käytävässä keskustelussa painottuivat entistä enemmän energiaturvallisuuden, huoltovarmuuden, raaka-aineriippuvuuksien vähentämisen sekä kilpailukyvyn näkökulmat. Aika oli myös otollinen Suomen yhdessä muiden metsäisten maiden kanssa edistämälle biotaloudelle.

Miten käy vihreän siirtymän vaalien jälkeen?

Ennakkoarvioiden mukaan oikeistopuolueiden odotetaan vahvistavan otettaan parlamentissa, ja myös äärioikeistopuolueiden saavan lisää paikkoja. Merkittävää on, kenen kanssa parlamenttiryhmät pystyvät ja haluavat tehdä yhteistyötä.

Vaikka kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka tuskin nousee kovin korkeaksi prioriteetiksi uuden parlamentin agendalla, parlamentti ei myöskään tee täyskäännöstä. Teollisuus painottaa ennakoitavuutta ja selkeitä investointinäkymiä, ja näkee esimerkiksi hiilettömyyden kilpailuetuna.

Muutoksia politiikkapainotuksissa on kuitenkin odotettavissa. Ne voivat näkyvät esimerkiksi maltillisempina vuoden 2040 ilmastotavoitteina tai EU:n ilmastoneutraaliuden määräajan venymisenä. Biotalouden edistäminen vihreän siirtymän mahdollistajana edellyttää parempaa taloudellisten ja ympäristötavoitteiden yhteensovittamista.

Tärkeä seuraavan kauden askel on EU:n laajeneminen, kun Venäjän vaikutusvallan kasvua EU:n lähialueilla halutaan estää. Laajeneminen pakottaa uudistamaan EU:n rakenteita sekä tarkastelemaan EU:n toimielinten toimivalta- ja vastuusuhteita.

Suomella hyvät edellytykset menestyä

Vaikka kotimaisesta keskustelusta sitä ei aina huomaa, suomalaiset osoittautuvat erilaisissa gallupeissa pääosin EU-myönteisiksi. Viimeisimmässä kyselyssä suomalaiset kokivat tärkeiksi EU-asioiksi EU:n puolustuksen ja turvallisuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä muuttoliikkeen. Suomalaiset ovat muita eurooppalaisia optimisempia tulevaisuutensa suhteen.

Suomen etuna ovat olleet asiantuntevat, kielitaitoiset ja yhteistyökykyiset mepit, jotka ovat myös halunneet vaikuttaa parlamentissa. Suomalaiset mepit ovat halukkaasti ottaneet luonnonvarojen ja metsien käyttöön liittyviä asioita hoitaakseen parlamentissa, ja pystyneet myös kasvattamaan luottamusta osaamiseensa niissä.

EU-ennakkovaikuttamiseen on kansallisesti panostettu onnistuneesti. Eräs esimerkki tästä on Suomen ja muiden metsäisten jäsenvaltioiden yhteinen biotalous-aloite, jonka taakse saatiin merkittävä määrä muita jäsenmaita.  Näitä jäsenvaltioilla on yhteinen näkemys siitä, että metsillä ja biotaloudella voidaan löytää uusia ratkaisuja talouteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, raaka-aineomavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen sekä ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Äänestä ja vaikuta metsien käyttöön

Metsien kestävän käytön kannalta on tärkeää saada parlamenttiin ihmisiä, jotka ovat paneutuneet metsien ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. EU-vaalien lopputuloksen kannalta on merkitystä myös sillä, mitkä äänestäjäryhmät saadaan eri jäsenmaissa äänestyspaikoille.

Äänestämällä meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista ohjausta vaikkapa metsien käyttöön jatkossa suunnataan.


Lue lisää

Yleistietoa EU-vaaleista 2024 (elections.europa.eu)

Europarlamenttivaalit - äänestäminen Suomessa (vaalit.fi)

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (commission.europa.eu)

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.