Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Lauri Hyytiäinen: Parempaa talousmetsien luonnonhoitoa

12.03.2020

Lauri Hyytiäinen

Kirjoittaja työskentelee metsäasiantuntijana Koneyrittäjät ry:ssä, joka edustaa metsäalalla toimivia yli tuhatta koneyritystä. Vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan ja metsästyksen parissa.
 
 

Näytä kaikki blogit

Metsänhoidon suositukset ja metsäsertifiointi ovat osa vastuullista sekä kestävää talousmetsien luonnonhoitoa. Nämä asiat ovat hyvin hallinnassa metsäkoneyrittäjillä ja heidän kuljettajillaan. Tästä ovat osoituksena TTS Työtehoseuran tekemän selvityksen tulokset metsäalan koulutuksen laadusta ja työelämävastaavuudesta.

Metsäkoneenkuljettajat arvioivat saaneensa eniten uutta osaamista muun muassa metsälakikohteiden tunnistamiseen ja metsäluonnonhoitoon. Vaikka luonnonhoidon toimenpiteet ja niiden toteuttaminen ovat arkipäivää jokapäiväisessä työskentelyssä, aina on vara parantaa ja tehdä asiat vielä paremmin.

Koneyrittäjät ry:n tekemän kyselyn perusteella myös metsäkoneyrittäjät itse kokevat luonnon monimuotoisuuden liittyvät toimenpiteet tärkeiksi. Käytännön toiminnassa on vahva ymmärrys siitä, että asiakkaan toiveet pyritään huomioimaan myös luonnonhoidon osalta mahdollisimman hyvin. Tämän takia Koneyrittäjät haluaa olla mukana kehittämässä luonnonhoidon kustannustehokkaita toimintamalleja.

Monimetsä - jatkoaskel luonnonhoitoon 2019-2022 -hankkeessa jatketaan vuonna 2016 käynnistyneen Monimetsä-hankkeen työtä. Hankkeessa edistetään talousmetsien luonnonhoitoa erityisesti sähköisiä materiaaleja sekä tapahtumia hyödyntämällä. Monimetsä tuottaa koulutusta ja luonnonhoidon oppimismateriaaleja metsänomistajille, mutta myös metsäkoneyrittäjien ja heidän kuljettajiensa käyttöön. Viimeksi mainitut käytännön toimijat ratkaisevat toiminnallaan, millä tavalla luonnonhoitotoimenpiteet toteutuvat talousmetsien koneellisessa puunkorjuussa ja metsänparannustöissä.

Ajantasainen paikkatieto luo edellytykset

Käytännön luonnonhoitotoimenpiteiden toteutus tarvitsee tuekseen ajantasaista paikkatietoa, jonka luotettavuus tulee olla erinomaisella tasolla. Paikkatieto yhdessä suunnittelutyön kanssa luo edellytykset sille, että kiireisessä ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä on mahdollisuus toteuttaa erilaisia toimenpiteitä metsänomistajien toiveet sekä luonnon monimuotoisuus huomioiden. Ihan aina kaikki toimenpiteet eivät toiveista ja pyrkimyksistä huolimatta onnistu. Tämä johtuu siitä, että metsä on varsin muuttuva ja moninainen toimintaympäristö. Tätä Monimetsä-hanke nimenäkin onnistuneesti kuvaa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä ovat monipuolisesti edustettuna eri metsäalan toimijat: MMM, ympäristöministeriö, MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Suomen riistakeskus, SYKE, Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjät ry. Hankkeen toteuttavat Suomen metsäkeskus yhdessä Tapio Oy:n kanssa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.