Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På Svenska

Matti Välimäki: Yhteistyöllä tuloksiin

08.11.2019

Matti Välimäki

Kirjoittaja on metsänhoitaja, joka työskentelee Metsäkeskuksessa Liito-orava LIFE -hankkeen projektipäällikkönä. Toimistotöiden vastapainona hän viihtyy vapaa-ajalla hyvin metsässä.

Näytä kaikki blogit

Mitä saadaan aikaan, kun 18 kumppaniorganisaatiota Suomesta ja Virosta alkaa yhdessä pohtia, miten liito-oravan suojelu ja maankäyttö voitaisiin sovittaa yhteen? 

Liito-orava LIFE -hankkeessa selvitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joiden avulla liito-orava saadaan huomioitua sujuvasti maankäytön suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot tulevaisuutta varten.

Hanke on koonnut yhteen keskeiset toimijat, jotka kohtaavat työssään usein liito-oravaan liittyviä asioita. Kun suuri joukko kaupunkisuunnittelun, luonnonsuojelun, metsänhoidon ja metsäomistuksen sekä muiden alojen asiantuntijoita ja toimijoita alkaa pohtia asiaa, on aluksi edessä tietysti melkoinen hässäkkä ja työnjako. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana hässäkkä on jo alkanut jalostua sujuvaksi yhteistyöksi.

Harvoin nähty yön liitelijä

Liito-orava herättää paljon tunteita siitäkin huolimatta, että harva on edes päässyt näkemään tätä yöaktiivista lajia. Merkkejä liito-oravasta voi etsiä tarkkailemalla puiden alusia varsinkin keväällä, jolloin papanat ovat helpoimmin havaittavissa. Suomen lajien uhanalaisuuden uusimmassa arviossa keväällä 2019 lajin tilan arvioitiin huonontuneen silmälläpidettävästä vaarantuneeksi. Jotakin olisi siis syytä tehdä, ja hankkeessa löydetään toivottavasti myös keinoja siihen. 

Mitä sitten on saatu aikaan? Ongelmien pyörittelyn sijaan on keskitytty ratkaisujen etsimiseen. Vuoden aikana on käyty paljon hyviä keskusteluja, saatu ideoita, kehitelty toimintatapoja, parannettu tiedonkulkua ja käyty maastokohteilla. Jatkossa hankkeessa korostuu erityisesti verkostoituminen, viestiminen ja hyvien toimintamallien kouluttaminen.

Miten liito-oravan voi ottaa huomioon metsänhoidossa?

Lain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Metsänomistaja voi turvata liito-oravan säilymistä alueella säästämällä kolopuut ja valitsemalla säästöpuiksi esimerkiksi haaparyhmiä ja muita lehtipuita. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ympäröivissä metsissä voidaan tehdä kevyempiä poiminta- tai pienaukkohakkuita, joilla metsään saadaan vähitellen eri-ikäistä ja eri kasvuvaiheessa olevaa puustoa. Metsä säilyy peitteisenä ja siitä hyötyvät muutkin eläinlajit, kuten esimerkiksi metsäkanalinnut.
 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.