Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Mika Nousiainen: Yksityisteiden tukijärjestelmät ovat kuin kaksi marjaa

10.03.2023

Mika Nousiainen

Kirjoittaja on metsänhoitaja ja metsäteiden johtava asiantuntija Pohjois-Karjalasta. Nousiaisen työura on pyörinyt metsänparannuksen kiehtovassa maailmassa. Vapaa-ajalla samoilu metsässä marjasankon tai kiväärin kanssa, ilman hirvikärpäsiä, on parasta stressin poistoa. Pannukahvit kuksasta ovat metsäpäivän kohokohta.

Näytä kaikki blogit

Suomessa on 60 000 yksityistien tiekuntaa, jotka voivat hakea tukea tiensä perusparannukseen tai tiensä sillan remontointiin. Tällä hetkellä tukijärjestelmiä on kaksi: ELY-keskukset tukevat tiekuntia yksityistievaroista ja Metsäkeskus kemera-varoista. Olisiko aika tuoda tuet samalle luukulle?

Huoltovarmuus tukien voimakkaana ajurina

Huoltovarmuuden merkitys on noussut viime vuosina kaikkien huulille. Yksityisteiden kohdalla tärkeä lenkki huoltovarmuudessa on teiden käytettävyys. Esimerkiksi energiapuun korjuumäärät ovat vahvassa nousussa ja miltei kaikki energiapuu lähtee lämpölaitoksille yksityisteiden varsilta.

Joka kymmenes suomalainen ja moni aktiivinen maatila löytyy yksityistien varrelta. Unohtaa ei myöskään sovi noin 200 000 vapaa-ajan asuntoa ja niiden omistajia yksityisteiden käyttäjinä. Myös haja-asutusalueiden palo- ja pelastustoimen kannalta yksityisteiden verkoston merkitys on kriittinen.

ELY-keskuksen tuki jyrää kemeran

ELY-keskukset jakavat yksityisteille normaalisti 23 miljoonaa euroa avustuksina. Vuosille 2023–2025 avustussummasta on lohkaistu 10 miljoonaa euroa per vuosi metsätieluonteisille yksityisteille. Tällä halutaan vahvistaa yksityisteiden huoltovarmuutta. Tukitaso tien perusparannuksessa on 70 prosenttia ja siltahankkeessa 85 prosenttia. ELY-keskusten myöntämällä huoltovarmuuden parantamistuella voi siis perusparantaa samoja teitä, joille yleensä on käytetty kemera-tukea.

Mikä kemeran käyttöä jarruttaa? Kemera-tukien käyttö yksityisteiden perusparannuksissa on ollut viime vuosina valitettavan vähäistä. Kemeran hakemista saattaa jarruttaa se, että tuen hakeminen koetaan monimutkaiseksi osakasrahoituksen ja muiden rahoitusehtojen takia.

Tänä vuonna kemera-tukien käyttö tiehankkeisiin jäänee entistäkin alhaisemmaksi. Syynä tähän on edellä mainittu ELY-keskuksen 10 miljoonan tukipotti, jonka rahoitusehdot jyräävät kemera-rahoitusehdot mennen tullen.

Pian kemeran korvaa metka – tuleeko mitään uutta?

Kemera-järjestelmä on päättymässä vuoden 2023 lopussa. Tilalle tulee uusi metsätalouden kannustejärjestelmä metka. Myös tässä järjestelmässä tuetaan metsätieluonteisten yksityisteiden perusparannuksia. Merkittävä muutos on se, että metkan tullessa tukitaso yksityisteiden perusparannuksiin noussee ELY-keskusten myöntämän tuen tasolle. Kemera-tuen ja jatkossa metka-tuen saaja on tieosakas, kun taas ELY-keskuksen tuen saaja on tiekunta. Tiekunta on tien perusparannuksesta päättävä taho eli yhteys on looginen. Tästäkin siis pojot ELY-keskuksen tuelle!

Tarvitaanko kahta tukijärjestelmää?

Yksityisteiden tukeminen kahdesta järjestelmästä on muotoutunut vallitsevaksi menettelytavaksi. Tämä toimi silloin, kun tukiehdoissa selvästi erotettiin toisistaan pysyvän asutuksen ulospääsytiet ja metsätieluonteiset yksityistiet. Nyt tukiehdoissa isoin ero koskee tuen saajaa, muuten ehdot ovat molemmissa tukimuodoissa miltei samat.

Eikö olisi aika keskustella tukijärjestelmien yhdistämisestä? Yhden luukun periaate selkeyttäisi tilannetta myös tiekunnissa.

 


TIESITKÖ?

Suomessa on 57 000 tiekuntaa ja tiekunnallisten yksityisteiden kokonaispituus on noin 150 000 km. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannuskustannukset ovat 200 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnan tuet kattavat tästä summasta noin kolmasosan. Tiekunnan osakkaat ovat suuressa taloudellisessa vastuussa huoltovarmuuden kannalta kriittisestä tieverkosta.

Metsäkeskuksen TIESIT-hankkeessa selvitetään keskeisen yksityistieverkon kunto, mukaan lukien sillat. Kuntotieto hyödyttää tiekuntia, tiepalveluja tarjoavia palveluyrittäjiä, tiehankkeita rahoittavia organisaatioita ja kaikkia yksityisteillä liikkuvia.


 

Metsäkeskus on yhteistyökumppanina Suomen Tieyhdistyksen järjestämällä Alueelliset yksityistiepäivät -kiertueella, joka näkyy kevään 2023 aikana kaikkiaan 13 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Metsäkeskuksen tieasiantuntijoilta saat tapahtumissa apua ja neuvoja muun muassa teiden ja siltojen parannushankkeiden käynnistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit myös tarkistaa, kuuluuko tiekuntanne silta tulevan kuntokartoitusohjelman piiriin.

Katso lähin tapahtumasi tieyhdistyksen verkkosivuilta ja ilmoittaudu mukaan.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.