Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Minna Pulkkinen: Sieniharvesterin kourasta lisätehoa luonnontuotealalle

23.11.2023

Minna Pulkkinen

Kirjoittaja on joensuulainen metsätalousinsinööri (yamk), joka työskentelee Metsäkeskuksessa kahden luonnontuotealan hankkeen projektipäällikkönä. Hän hoitaa omaa metsätilaa ja viettää aikaa metsäisten harrastusten parissa synnyinseudullaan Pohjois-Karjalassa.

Näytä kaikki blogit

Maailmalla on valtavat markkinat lahottajasienilajeille, joita Suomen metsissä elää. Sienien viljelyllä on pitkä historia ja ne sisältävät arvokkaita ainesosia, joita muun muassa lääke-, lisäaine-, ja kosmetiikkateollisuus hyödyntävät. Sienten puoliviljely eli viljely luontaisilla kasvupaikoilla nähdään kiinnostavana metsien monikäytön vaihtoehtona ja uutena ansaintamahdollisuutena.

Voisivatko hakkuukoneet tehdä muutakin?

Juuri päättyneen SieniHarvesteri-hankkeen idea lähti ajatuksesta tuottaa elintarvike- ja luonnontuoteteollisuudelle raaka-aineita metsistä suunnitelmallisesti, hyödyntämällä jo olemassa olevaa metsäkoneteknologiaa. Hanke kehitti kustannustehokkaan ratkaisun, joka vastaa markkinoiden tuotantotarpeisiin.

Kun monitoimikone harventaa puustoa ja tekee kantoja, vapautuu valtava viljelypinta-ala kaupallista arvoa omaaville sienille. Hankkeen myötä oivallettiin, että hakkuukoneilla, joilla levitetään juurikääväntorjunta-ainetta, voidaan levittää myös erikois- ja ruokasieniä suoraan tuoreelle kannolle. Samalla juurikäävän torjuntakulut voidaan muuttaa aikanaan tuloksi kantojen tuottaessa myytäviä sieniä. Näin saadaan yhdistettyä elintarvike- ja puuntuotanto samalle pinta-alalle metsätalouden toimia hyödyntäen.

Sienilevite - ei aivan sitä mitä luulisi

Hankkeen loppuseminaarissa tilaisuuden juontaja Mikko “Peltsi“ Peltola arveli, että hankkeen innovaatio – sienilevite – kuulostaa ihan joulupöydän herkulta. Sitä se ei kuitenkaan ihan vielä ole.

Sienilevite voidaan levittää harvennettavalle pinta-alalle harvesterin kourasta torjunta-aineiden, eli urean tai harmaaorvakan, levitykseen käytettävällä laitteistolla. Tutkimusten ja pitkäaikaisten maastokokeiden mukaan tässä pystyttiin yhdistämään sekä juurikäävän torjunta että kaupallisen arvon omaavan sienen levitys. Juurikäävän torjuntateho vaatii kuitenkin vielä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksynnän valmisteelle.

Innovaatio alleviivaa “vähemmästä enemmän“ -periaatetta, jonka mukaan uusia raaka-aineita tuotettaisiin vastaavan puutavara-kuutiomäärän oheistuotteena. Jalostava teollisuus pystyisi näin omalta osaltaan tasaamaan metsätalouden herkästi aaltoilevia suhdannehuippuja. Metsän kiertoaikana ensiharvennus- ja harvennusikäisten metsien taloudellista tuottoa saataisiin nostettua luonnontuotteilla puuntuotannon siitä häiriintymättä.

Maailmanmarkkinoita varten tarvitaan luomua ja uusia käytäntöjä

Luonnontuotemarkkinoiden tehostaminen “uusilla“ tuotteilla – käävillä ja sienillä – toisi luonnontuotteita jalostavalle alalle kaivattua piristystä, sekä loisi paikallista liiketoimintaa maailmalla sijaitsevien isojen markkinoiden tarpeisiin. Tokihan tarvittaisiin uusia käytäntöjä myös raaka-aineen kerääjäverkostojen koordinointiin ja tukkutoimintaan. Luonnontuotteita jatkojalostavat isoimmat yritykset eivät ole toistaiseksi pystyneet tekemään tuotekehitystään täysipainoisesti, sillä alkutuotanto ei ole pystynyt takaamaan jatkuvia toimituksia ja riittävän suuria raaka-aine-eriä.

Maailmanmarkkinoiden imuun vastaavat parhaiten luonnontuotteet, joiden kylkiäisinä tulee luomumerkintä. Sieniviljelmien luomuttaminen ei ole ongelma: alueella ei käytetä ureaa kantokäsittelyssä ja sienilevite on luomuun sopiva kantokäävän torjuntamenetelmä itsessään. Koneyrittäjiltä sieniviljeltävän luomualueen kantokäsittely vaatii petrokemianteollisuuden tuottamien hydrauliikkaöljyjen vaihtamisen kasvipohjaisiin, samoin torjunta-ainetankin pesu tuottaa lisätyötä.

Haasteena sieniviljelmien turvaaminen “jokamiehiltä“

Harvennusikäiset metsiköt eivät yleensä tuota luonnonmarjoja, koska ne ovat liian varjoisia. Sienimaastoina taasen harvennuskohteet ovat perinteisesti hyviä vallitsevan kostean mikro-ilmaston ja maaperän haihduntaa estävän tiheän lehvästön vuoksi.

Jokaisenoikeudet ovat suomalainen etuoikeus, mutta kuinka takametsissä sijaitsevat sieniviljelmät tulisi suojata satoaikana “jokamiehiltä“? Palloa viljelmien turvaamisesta on heitelty ostoportaalle: toimijoiden yhteinen hyöty on tuotteen jäljitettävyys. Ehkäpä tulevaisuudessa kehitetään jopa yhteiskunnallinen järjestelmä sieniviljelmän rekisteröimiseksi. Järjestelmää hyödyntäisivät ostoporras ja jalostava teollisuus todentaakseen tuotteen alkuperän.


Lue lisää

SieniHarvesteri - Elintarviketuotannon innovaatioita harvesterin kourasta (Metsakeskus.fi)

Tietoa hankkeesta Luonnonvarakeskuksen sivuilla (Luke.fi)

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.