Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Riikka Salomaa: Helmen kalastajat

25.04.2023

Riikka Salomaa

Kirjoittaja työskentelee Metsäkeskuksessa Helmi-ohjelman erityisasiantuntijana. Vapaa-aika kuluu perheen kanssa askareissa omalla pikku maatilalla, jossa metsääkin on sen verran, ettei totuus pääse unohtumaan.

Näytä kaikki blogit

Niin, jakakaamme

sama kohtalo,

olkaamme yhdistettyjä

kuolemaan saakka!

– osa Zurgan ja Nadirin duetosta Georges Bizet’n oopperassa Helmen kalastajat (suom. Veijo Murtomäki)

Me ihmiset olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa luontoon, olemme osa sitä ja jaamme sen kanssa saman kohtalon, halusimme sitä tai emme. Olemme kautta aikojen olleet taitavia hyödyntämään luontoa ja sen antimia oman hyvinvointimme edistämiseksi. On varmasti tarkoitettukin, että voisimme elää sopusoinnussa luonnon kanssa viljelemällä, kasvattamalla ja hyödyntämällä, mutta myös hoitamalla, varjelemalla ja vaalimalla.

Olemme kuitenkin menneet liian pitkälle. Olemme ahneesti ottaneet ja hyödyntäneet, mutta unohtaneet hoitaa ja varjella tarpeeksi. Tästä kertovat monet tutkimukset ja raportit luonnon ja elinympäristöjen tilasta. Ja voimmehan me omin silminkin nähdä, kuinka luonnon monimuotoisuus on heikentynyt, vesistöt ovat likaantuneet, elinympäristöjä ja lajeja on kadonnut tai ovat vaarassa kadota. Ei ole lintulaudalla tänä talvena näkynyt tuttua hömötiaista.

Nyt on viimeistään aika toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Onneksi meillä on siihen vielä mahdollisuus ja työkalut.

Helmi on työkalu monimuotoisuuden vahvistamiseen

Monimuotoisuuden turvaamiseen on nyt tartuttu kansallisella tasolla. Pari vuotta käynnissä olleen Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Helmi on ensimmäinen koko maan kattava ohjelma, joka nostaa ennallistamisen ja luonnonhoidon päärooliin. Helmi-ohjelman tavoitteena on tarkastella elinympäristöjä sekä ennallistamisen ja luonnonhoidon tarpeita laajoina kokonaisuuksina ja monen toimijan yhteistyönä.

Käytännössä Helmi-ohjelmassa muun muassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan pienvesiä ja rantaluontoa. Tätä työtä tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Monimuotoisuutta vahvistetaan ja elinympäristöjen tilaa parannetaan sadoilla tuhansilla hehtaareilla vuoteen 2030 mennessä. Tämän työn toteuttamisesta ovat vastuussa sekä maa- ja metsätalousministeriö että ympäristöministeriö. Ohjelmaa toteuttavat myös lukuisat muut ministeriöiden hallinnonalat sekä suuri joukko kuntia, järjestöjä, yhdistyksiä ja paikallisyhteisöjä.

Metsäkeskuksella on oma roolinsa Helmi-työssä

Metsäkeskus on yksi Helmi-ohjelmaa toteuttavista organisaatioista. Meidän tavoitteenamme on yhteistyössä maanomistajien kanssa ennallistaa soita tukkimalla ojia ja palauttamalla vesiä kuivuneille suoalueille. Lisäksi pyrkimyksenämme on perustaa lintukosteikkoja suojelualueverkoston ulkopuolelle ja kunnostaa pienvesien valuma-alueita.

Me lähdemme toteuttamaan Helmi-ohjelmaa kemera-rahoituksen raameihin asettuvien luonnonhoitohankkeiden avulla. Kun uusi metsätalouden kannustejärjestelmä astuu voimaan vuonna 2024, luvassa on lisää mahdollisuuksia monimuotoisuuden lisäämiseen. Nykytiedon mukaan metka-rahoitusta voisi hakea luonnonhoitohankkeiden lisäksi myös yksittäisiin luonnonhoitotöihin. Näihin maanomistaja hakisi tulevaisuudessa rahoituksen suoraan Metsäkeskukselta, eikä väliportaaksi enää tarvittaisi laajempaa luonnonhoitohanketta ja siihen liittyvää hankehakua. Uusista rahoitusmuodoista kerromme lisää, kun niiden tarkat muodot vahvistetaan.

Myös sinä voit olla mukana toteuttamassa Helmi-ohjelmaa

Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Siksi on meille ratkaisevan tärkeää, että maanomistajat lähtevät mukaan suunnitteluun ja antavat jatkossakin suostumuksensa luonnonhoitohankkeissa suunniteltaviin toimiin – kuten soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen perustamiseen. Metkaan siirtymisen myötä maanomistaja saanee myös mahdollisuuden valita itse suunnittelijan ja toteuttajan omalla maallaan sijaitsevalle ennallistamiskohteelle tai metsäluonnon hoitokohteelle.

Maanomistajat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa yksityismailla. Vain yhdessä ja yhteistyöllä voimme saada aikaan käännöksen luontokadosta luontorunsauteen.

 Tutustu Helmi-ohjelmaan ja luonnonhoitohankkeisiin

Luonnonhoitohankkeista ja Helmi-ohjelmasta voit lukea lisää Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää myös metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä, metkasta.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.