Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Riitta Raatikainen: Vaihdetaanko pyyhkijänsulat - jätetäänkö säästöpuuryhmä?

28.10.2021

Riitta Raatikainen

Kirjoittaja työskentelee Metsäkeskuksessa luonnonhoidon johtavana asiantuntijana. Vapaa-aika kuluu alati kehittyvän koti- ja mökkipuutarhan parissa, ladulla, vesillä ja vapaaehtoistyössä. 

Näytä kaikki blogit

Auto on omaisuutta, jota huolletaan ja katsastetaan säännöllisesti. Voipa joku pitää auton kunnosta parempaa huolta kuin itsestään tai omasta metsästään. Asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioivaa asiakaspalvelua arvostaa meistä jokainen, olipa sitten kyseessä auton huolto tai metsänhoito.

Hyvä palvelu - parempi mieli

Puhelimeen kilahtaa muistutus: ”Auton huolto.” Ajanvarauksen yhteydessä kysyttiin, onko minulla jotain toiveita huollon suhteen. Sovimme, että heitän talvipyörät kyytiin, niin vaihtavat samalla. 

Huoltofirman asiakasneuvojan kanssa käymme aluksi huollossa tehtävät toimenpiteet läpi tarkistuslistan avulla. Onhan mahtavaa palvelua, ajattelen.

Asiakasneuvoja kysyy, onko minulla lisätoiveita huollon suhteen tai olenko huomannut jotain erityistä, mikä pitäisi huomioida huollossa. Mainitsen takapyörien rahinasta, joka johtunee metsätieajosta ja sorasta jarrulevyissä.

Tyytyväisenä palaan töideni ääreen. Puolen päivän aikaan puhelin soi. ”Huollosta hei, huomattiin yksi asia.” Sydän tihentää lyöntejä, pelot hiipivät mieleen ja euroja vilisee silmissä. 

Helpotus on suuri, kun huoltomiehen kysymys koskee vain pyyhkijänsulkien vaihtamista huollon yhteydessä. Kyselen sulkien ja niiden vaihdon hintaa. Hinnan kuultuani pohdin hetken. Ei tarvitse itse käydä ostamassa ja rassailla. ”Vaihdetaan, ja kiitos soitosta.”

Iltapäivällä noudan auton, maksan ja minulle ojennetaan tarkistuslista, johon on merkitty tehdyt toimenpiteet. Olen jo poistumassa, mutta palaan takaisin ja kiitän hyvästä palvelusta.

Metsän- ja luonnonhoito on satsaus tulevaisuuteen

Miten kertomus autonhuollosta ja saadusta palvelusta liittyy metsätaloustoimenpiteisiin ja niihin kuuluvien talousmetsien luonnonhoitokeinojen läpikäyntiin

Metsän arvo voi olla moninkertainen auton arvoon verrattuna, ja siksi on hyvä pysähtyä kysymään: Pidämmekö metsistämme yhtä hyvää ja säännöllistä huolta kuin autoistamme? Tarjoavatko metsää hoitavat ammattilaiset palvelua, joka ottaa huomioon metsänomistajan toiveet ja luonnonhoidon keinot? 

Kun metsänomistaja tuntee metsän hyvin ja saa asiakaslähtöistä ja luonnonhoidon huomioivaa asiakaspalvelua, hän voi olla yhtä huoletta kuin huolletulla autolla ajaessaan. Metsänomistaja voi luottaa siihen, että metsätalouden kestävyyden eri osa alueet tulevat huomioitua metsässä hyvin ja hänen toiveidensa mukaisesti.

Kestävyyden periaate tarkoittaa sitä, että turvataan sekä tuleville sukupolville että luonnolle yhtä hyvät tai paremmat toiminta- ja elinmahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla ja lajistolla on tällä hetkellä. Luonnonhoidon ratkaisuihin kannattaa siten panostaa, koska vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Käydään läpi luonnonhoidon tarkistuslista

Talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa talousmetsien arkea. Luonnonhoidon keinot kuten säästöpuut, suojavyöhykkeet tai riistatiheiköt kytkeytyvät joko metsänhoitotöihin tai hakkuisiin, joten niiden läpikäynnin tulee sisältyä puukaupan tai hoitotyön yhteydessä sovittaviin asioihin. Asiakkaan toiveet ja huomiot tulee selvittää ja kuulla yhtä lailla auton huollosta kuin metsänhoidosta sovittaessa. Luonnonhoidon keinojen läpikäyntiä helpottaa Metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n Monimetsä-hankkeen tuottama luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista

Metsänomistajalla on oikeus saada metsäalan palveluntarjoajalta riittävästi tietoa siitä, mitä metsissä aiotaan tehdä, miten luontoarvoja turvataan tai lisätään ja mihin luonnonhoitokeinoja tulee erityisesti kohdentaa. Perustelut luonnonhoitokeinoilla saavutettavista monimuotoisuusarvoista ja niiden kustannuksista auttavat ratkaisujen tekemisessä. 

Luonnonhoidon keinoilla voidaan turvata muun muassa lajiston säilymistä, lisääntymistä ja liikkumista, puhtaampia vesiä, tuhonkestävämpiä metsiä ja miellyttävimpiä maisemia. Kustannukset ovat usein varsin pienet verrattuna saavutettaviin monimuotoisuushyötyihin.

Talousmetsien ekologisen laadun parantaminen on yhteinen asia

Neuvontaa antavalla metsäalan ammattilaisella on tärkeä rooli talousmetsien luonnonhoidon edistäjänä. Myös metsäkoneenkuljettajan tai taimikkoa raivaavan metsurin huomiot metsästä ovat viime kädessä ratkaisevia. Puhelu metsäkoneenkuljettajalta maanomistajalle ja kysymys  –  ”Täältä löytyi hieno kosteikkopainanne, jossa on leppä- ja raitaryhmiä, jätetäänkö säästöpuuryhmä?” – voi johtaa sekä metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokkaaksi teoksi että osoitukseksi koko palveluketjun kattavasta hyvästä ja kokonaiskestävyyden huomioon ottavasta palvelusta. 

Metsä on alati muuttuva luonnonvara. Metsä ja sen lajisto kasvavat ja kehittyvät. Myös äkilliset sääilmiöt voivat aiheuttaa muutoksia metsässä. Säännölliset metsän huoltokäynnit ovat tarpeellisia. Hyviä ajankohtia voivat olla kevät ja syksy - samat ajankohdat kuin auton renkaiden vaihdossa tai määräaikaishuollossa. 

Oman metsän huoltokäynnillä voi luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslistaa läpi käyden suunnitella luonnonhoidon keinojen kohdentamista kuten riistatiheiköiden tai säästöpuiden paikkoja tai arvokkaiden luontokohteiden säilyttämistä. 

Ekologisesti laadukkaat talousmetsät turvataan yhteistyöllä, vuoropuhelulla ja hyvällä asiakaspalvelulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.
Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.