Tilaa Metsäkeskuksen uutiskirje

Tiedotamme 6-8 kertaa vuodessa metsäasioista. Uutiskirjeen tilaus on maksutonta, ja sen voi halutessaan peruuttaa. Tietosuojaseloste

På Svenska

Tanja Lepistö: Lapin keruutuotteet luomuna maailmalle

23.05.2019

Kirjoittaja on vahvasta bioenergiataustasta ponnistava metsänhoitaja, joka nyttemmin tekee lappilaista metsäosaamista näkyväksi Suomessa ja ulkomailla. Vapaa-ajalla hän nauttii retkeilystä ja etsii uimahallissa vapariin vauhtia ja perhoseen parempaa tekniikkaa.

Näytä kaikki blogit

Matkailu, poronhoito ja kaupallinen luonnontuotteiden keruu muovaavat Lapin metsien käyttöä. Alueella on lukuisia luonnonvaroja käyttäviä elinkeinoja. Metsätalouden toimijoiden tuleekin osallistaa eri sidosryhmiä alueiden käytön suunnittelussa. Eri elinkeinojen yhteensovittaminen samalle alueelle lisää metsäisen toimialan hyväksyttävyyttä ja laajentaa taloudellista hyvinvointia alueella.

Loppukäyttäjien odotukset, luonnontuotteisiin liittyvät brändimielikuvat sekä maailmanlaajuiset trendit ohjaavat siihen, että keruutuotteen saamalla luomusertifikaatilla on erityistä painoarvoa. Lapin asema marjojen ja muiden keruutuotteiden luomukeruualueena on merkittävä siksi, että siellä luomuedellytykset ovat parhaimmat. Tämä johtuu vähäisestä lannoituksesta ja pienemmästä metsätuholaisriskistä. Lapin metsät soveltuvat laaja-alaisesti luomukeruuseen. Laajat yhtenäiset keruualueet puolestaan mahdollistavat kustannustehokkaan logistiikan yrityksille.

Lapin metsätalous mielletään yleisessä keskustelussa herkästi pääosin valtion metsien hakkuiksi. Olkoonkin, että yksityismetsien osuus pinta-alasta on Lapissa muuhun maahan nähden pieni, noin kolmannes, on monena vuonna valtaosa hakkuumääristä kertynyt nimenomaan yksityismetsistä.  Yksityiset metsäomistajat ovat siten merkittävä ja aktiivinen toimijaryhmä maakunnassa. Keruutuotteista yksityiset metsänomistajat voivat saada lisätuloja puunmyynnin ohella. Näin ansaintamahdollisuudet monipuolistuvat. 

Keruutuotteista tulevat usein ensimmäisenä mieleen marjat ja sienet, mutta ne ovat paljon muutakin. Kaupallista kysyntää on esimerkiksi kuusenkerkille ja männynkuorelle, joiden keruu on yhdistettävissä osaksi metsätalouden hoito- ja korjuuketjua. Lähitulevaisuudessa tulee viedä metsätoimijoiden, metsänomistajien ja keruualan kesken kehitystyötä pidemmälle. Metsätoimijoiden on tärkeä tunnistaa ennakoidusti keruutuotannon prosessit ja se, kuinka ne voidaan integroida osaksi metsätalouden suunnittelua. Myös liiketoimintamalleja tulee kehittää niin, että myös metsäomistajalla on mahdollisuus ansaita kasvavasta keruutuotteiden kysynnästä.

Suomen tulkinta metsien keruutuotteiden luomun todentamiseksi on tällä hetkellä murroksessa. Näyttää siltä, että jatkossa edellytetään metsien keruutuotteiden luomualueen todentamiseksi aiempaa työläämpää menettelyä. Luomukelpoisuus ei kuitenkaan ole muuttunut. Luomussa kielletyillä aineilla käsitellyt alat ovat Lapissa promillen luokkaa metsämaan pinta-alasta.

Metsien luomuluonnontuotteita hyödyntävien yritysten ja näissä arvoketjuissa mukana olevien metsätilojen toiveena on edelleen löytää uusia toimintatapoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat tämän valtavan hienon mahdollisuuden täysimääräisen hyödyntämisen. Jotta keruutuotealan liiketoiminnan kasvupotentiaali tulee hyödynnetyksi, täytyy alueiden olla laajoja ja yhtenäisiä. Näin luomusertifioinnin kustannukset pystytään pitämään maltillisena ja keruutuotteiden hyödyntäminen voi toteutua mahdollisemman laajalla volyymillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.