Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Energiapuu lämmöksi monen vaiheen kautta

Talven paukkupakkasilla kaukolämpötalojen pattereista hohkaava lämpö on päätepiste pitkässä tuotantoketjussa, jonka alku on metsänomistajan energiapuuleimikossa. Kannon ja lämpöpatterin väliin mahtuu esimerkiksi hämeenlinnalaiselta energiayhtiö Loimualta monta eri vaihetta ja toimijaa sekä tarkkaa logistiikkaa.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Operativa chefen Karoliina Kärkäs står bredvid en flishög i arbetskläder och med hjälm på huvudet. I bakgrunden syns en stor byggnad.

Operointipäällikkö Karoliina Kärkäs Loimua Oy:stä kertoo, että energiayhtiön käyttämistä polttoaineista puupolttoaineen osuus on lähes 90 prosenttia.

16.05.2023

Teksti ja kuvat: Arto Takalampi

Kotimaisten puupolttoaineiden kysyntä ja käyttö kasvoivat viime talvena, kun energiapuutoimitukset Venäjältä loppuivat. Kaukolämpötuotannossa energiapuun merkitys korostui entisestään, kun monet isot lämpölaitokset ovat siirtyneet pitkälti puupolttoaineisiin. 

– Meille puupohjaisten polttoaineiden merkitys on iso. Viime vuonna puupolttoaineen osuus nousi jo lähes 90 prosenttiin kokonaiskäytöstä, päivittää Loimua Oy:n tilanteen yrityksen operointipäällikkö Karoliina Kärkäs.   

Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivan Loimuan pääliiketoiminta on kaukolämmön tuotanto. Vanajan voimalaitos Hämeenlinnassa on sen suurin yksikkö. Kaikkiaan yritys käyttää vuodessa puupolttoaineita reilut 600 gigawattituntia eli noin 350 000 kiintokuutiometriä puuta.  

Puupolttoainetta metsistä 

Loimuan käyttämä puupolttoainepaletti kattaa kaiken metsästä saatavan puun eli kokopuun, karsitun rangan, metsätähteen ja kannot. Lisäksi polttoon menee myös purua ja kuorta sekä jonkin verran puhdasta kierrätyspuuta. 

Kärkkään mukaan energiapuu pyritään hankkimaan lähinnä nuoren metsän hoitokohteilta eli pieniläpimittaisena puuna, joka ei kelpaa kuiduksi. Tähän asti hinta ja muut tekijät ovat ohjanneet siihen, mutta nyt puutavaralajien välinen rajanveto on jo hämärtynyt.  

– Ratkaisu tehdäänkin yksittäisen leimikon mukaan, mikä siinä on metsänomistajalle järkevintä ja taloudellisinta. Eli tehdäänkö kuitu erikseen vai kuitu ja siitä pieniläpimittaisempi yhteen, hän tiivistää. 
 

Ylhäältä päin otetussa kuvassa kaivinkone kuljettaa haketta puunkuljetusrekan kyytiin terminaalialueella.

Puuterminaalit tuovat varmuutta energiayhtiö Loimua Oy:n puupolttoaineketjuun metsästä lämpölaitokselle. Hake sekä haketettava energiapuu voidaan varastoida niihin ja toimittaa käyttötarpeen mukaan lämpölaitoksille ympäri vuoden.
 

Toimitukset varastoterminaaleihin kasvussa 

Loimua ei hanki itse energiapuuta tai haketta, vaan toimitukset on hajautettu useille alan eri toimijoille. Toimitustapoja on kaksi: toimittajien suoratoimitukset lämpölaitoksille sekä uudempana toimitukset Loimuan omiin varastoihin, puuterminaaleihin. 

Suurin osa polttoaineesta tulee vielä suoratoimituksina ja hake vaihtaa omistajaa lämpölaitosten siilossa. Toimittajien kanssa sovitaan vuosittain toimitettavat määrät ja lajit. 

Kärkkään mukaan energiapuu- ja haketoimitukset puuterminaaleissa oleviin omiin varastoihin tulevat lisääntymään lähivuosina. Yksityiset operaattorit omistavat terminaalit ja ne myös hallinnoivat ja huoltavat niitä. 

Loimua otti viime vuonna käyttöön ison varaston Kuljetusliike Jarmo Hieto Oy:n terminaalissa Hattulan Lusissa. Loimuan puupolttoainetoimittajien vastuut loppuvat terminaaliin, josta eteenpäin logistiikka laitoksille on Loimuan käsissä. Hieto hoitaa käytännön toimitukset eli hakkeen lastauksen ja kuljetuksen. 

Kärkkään mukaan Loimuan omalla terminaalivarastoinnilla on useita etuja, kuten joustavuus ja toimintavarmuus. Sillä on merkitystä, kun volyymit kasvavat. 

– Yhdestä isosta varastosta on helppoa liikuttaa tavaraa ympärivuotisesti aina tarpeen mukaan, sillä eri talvina käyttömäärät vaihtelevat. Varasto toimii puskurina myös pienemmille lämpölaitoksillemme, joiden yhteydessä ei ole varastotilaa, hän havainnollistaa. 

Terminaalit tasaavat yrittäjien sesonkikautta  

Terminaalien merkitystä korostaa myös yrittäjä Jarmo Hieto. Kun kaikista paikoista ei pysty toimittamaan haketta ympärivuotisesti suoraan laitokselle, se on tuotava johonkin varastoon. 

– Metsän ja lämpölaitoksen välissä oleva terminaali tuokin ketjuun varmuuden lisäksi suunnitelmallisuutta. Toimituksia laitoksille voidaan jatkaa tauotta kelirikkoaikanakin, ja hakemäärät tiedetään tarkalleen. 
 

Kuljetusliikkeen yrittäjä Jarmo Hieto (vas.), Loimua Oy:n operointipäällikkö Karoliina Kärkäs sekä maa- ja metsätalousyrittäjä Lauri Tapola Hiedon puuterminaalilla. Hieto ja Tapola ovat pukeutuneet keltaisiin huomioliiveihin, Kärkkäällä on keltainen työmaatakki. Taustalla on hake- ja puukasoja.

Kuljetusliikkeen yrittäjä Jarmo Hieto (vas.), Loimua Oy:n operointipäällikkö Karoliina Kärkäs sekä maa- ja metsätalousyrittäjä Lauri Tapola Hiedon puuterminaalilla. 
 

Kun volyymit kasvavat entisestään, terminaalit myös tasaavat kuljetus- ja hakkurikapasiteettia, joka on pullonkaula sesonkikaudella.  

– Lämmityskausi kestää puoli vuotta, joten terminaalivarastojen täyttäminen ja haketus kesäaikana jatkavat kautta, eli työllistävät urakoitsijoita ja kalustoa. Talvella saadaan sitten isot massat tehokkaasti liikkeelle, Hieto korostaa. 

Yksi toive Hiedolla on tiekunnille. Metsätiet olisi tärkeää laittaa kuntoon. Nykyisillä raskailla ja pitkillä puutavara-autoilla on vaikeaa ajaa huonokuntoisilla teillä.   

Yritykselle energiapuuliiketoiminta on varsin tuore ala, jota Hieto haluaa kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kuten Loimuan kanssa. Yrityksen omien materiaalitoimitusten lisäksi terminaaliin tulee eri toimijoilta sekä haketta että pyöreää puuta haketettavaksi ja edelleen toimitettavaksi.  

– Tällainen terminaalikonsepti on esimerkki hyvin suunnittelusta ja toteutetusta yritystoiminnasta. Tekeminen on pitkäjänteistä ja toiminta perustuu molemminpuoliseen, vahvaan luottamukseen yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä ovat yritykselle hyviä arvoja toimitus- ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Energiahuollon pitkässä ketjussa saumaton yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, sanoo projektipäällikkö Juha Niskanen Metsäkeskuksen TIESIT-hankkeen energiapuuterminaaliprojektista

Säännöllisesti tehtyjä energiapuuhakkuita 

Energiapuuketjun tärkein lenkki on energiapuuta myyvä metsänomistaja. Hämeenlinnalainen maa- ja metsätalousyrittäjä Lauri Tapola kunnostaa säännöllisesti sekä omaa metsää että yhdessä isänsä Lasse Toivosen kanssa tämän metsää energiapuu- ja ensiharvennushakkuin. Hakkuut molemmat tekevät sahatöinä. 

– Vähän leimikosta riippuen teen energiapuuta lähinnä kahtena eri lajina, eli karsittuna rankana ja kokopuuna.  

Aikaisemmin Tapola teki pääosin karsittua rankaa. Kun kokopuun hinta on noussut suhteessa karsittuun rankaan ja kuituunkin, suurin osa on nyt kokopuuta. 

– Sen tekeminen on moottorisahalla lisäksi paljon nopeampaakin, hän huomauttaa. 

Puut hän ajaa traktorilla laanipaikalle, eli väliaikaiseen puiden kasauspaikkaan. Siellä rangat kuivahtavat vuoden, pari ennen haketusta. Hake viedään joko terminaaliin tai suoraan laitokselle. Kaikissa leimikoissa panostetaan kovapohjaisiin laaneihin ja teihin energiapuukuljetusten varmistamiseksi kelirikkokaudellakin. 

Tänä keväänä Toivosen 15 hehtaarin harvennusleimikkoon tuli ensi kertaa konekorjuu. Kaikkea puuta ei kuitenkaan korjata normaalilla motopäällä, vaan osa tehdään kaivinkoneen keräävällä giljotiinipäällä kokopuuksi.
 

Ylhäältä päin otetussa kuvassa metsätietä pitkin kulkee kaivinkone, jonka giljotiinipää leikkaa puustoa tien reunasta. Tiellä kauempana työtä seuraa ihminen. Tien ympärillä on kuusikkoa ja koivikkoa.​​​​​​​

Lauri Tapola ja Lasse Toivonen ovat tehneet metsissään säännöllisesti energiapuuhakkuita moottorisahalla. Tänä keväänä tehdään konehakkuuna 10 hehtaarin harvennus ja samalla avataan myös metsätien varsi sekä pellonreunat.  

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.