Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Metsänomistaja – muista nämä kolme asiaa juurikäävän torjunnasta

Kuusenjuurikääpä ja männynjuurikääpä ovat tuhosieniä, jotka aiheuttavat suuria tulonmenetyksiä metsänomistajille eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Juurikäävän torjunta on tärkeää metsän terveyden ja oman talouden takia. 

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Kuvassa kädet ojentuvat ottamaan älypuhelimella kuvaa kannosta, joka on käsitelty juurikäävän torjunta-aineella. Kannossa on sinertävää väriä, jota lisätään torjunta-aineeseen. Ympärillä maassa on havupuun oksia.

Kantokäsittelyn omavalvonta on tärkeää ja takaa juurikäävän torjunnan laadun. Uusin omavalvonnan menetelmä on kantojen kuvaaminen älypuhelimella. Torjunta-aineen peittävyysprosentit tulevat paluuviestinä puhelimeen.

05.05.2020

Teksti: Annikka Selander Kuvat: Johanna Kleemola, Annikka Selander ja Tuula Piri

Kuusenjuurikääpä lahottaa kuusen sydänpuuta ja sen seurauksena osa tukkipuumitat täyttävästä puutavarasta joutuu kuitupuu- tai energiapuupinoon. Jopa 40 prosenttia leimikon puumäärästä voi olla lahovikaista. Männynjuurikääpä puolestaan lahottaa männyn juuristoa. Tuhosieni heikentää männyn kasvua ja voi lopulta tappaa taimia ja isompiakin puita. 
 

1. Estä juurikäävän uudet tartunnat laadukkaalla kantokäsittelyllä

Juurikääpä leviää hakkuiden yhteydessä, kun vuorokauden keskilämpötila on pysyvästi noussut yli +5 asteeseen. Juurikäävän itiöt leviävät ilmassa ja tartuttavat tuoreet kantojen pinnat. Kantokäsittely estää tehokkaasti uudet tartunnat. 

Hakkuukone levittää torjunta-aineen kannolle puunkaadon yhteydessä. Kantokäsittelyssä voidaan käyttää joko ureaa tai biologista harmaaorvakkavalmistetta. Molemmat valmisteet torjuvat sekä kuusenjuurikääpää että männynjuurikääpää. Torjuntatehon kannalta on tärkeä, että torjunta-aine peittää koko kantopinnan. Torjunta-aine on väritöntä ja siihen lisätään sinertävää väriainetta, jotta koneenkuljettaja voi seurata aineen peittävyyttä kannolla.

Valkoisia juurikäävän itiöemiä on tuulen kaataman puun juurakossa. Taustalla on metsää.

Juurikäävän itiöemät ovat tavallisesti katseilta suojassa sammal- ja karikekerroksen alla. Nämä itiöemät tulivat esille tuulenkaadon juurakosta.
 

2. Kantokäsittelyä pitää jatkaa pakkasten tuloon saakka

Juurikäävän torjunta on pakollista riskiaikana kaikissa havupuuvaltaisissa metsissä tehtävissä kivennäismaan hakkuissa sekä kuusivaltaisissa turvemaan hakkuissa eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Nykytietämyksen valossa kantokäsittely on tarpeen myös turvemaamänniköiden hakkuissa, vaikka laki ei siihen toistaiseksi velvoita.

Kantokäsittely pitää tehdä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Keväällä se saattaa olla tarpeellinen jo ennen laissa säädettyä torjunnan aloittamisajankohtaa, jos kevät on lämmin ja vuorokauden keskilämpötila on noussut pysyvästi yli +5 asteen. Syksyllä kantokäsittelyä on syytä jatkaa pakkasten tuloon asti. 

Ota aina juurikäävän torjunta puheeksi puunostajan kanssa ja siirtäkää tarvittaessa hakkuun ajankohtaa. 
 

3. Pyydä raportti kantokäsittelyn omavalvonnasta

Kantokäsittelyn laatua on erittäin tärkeä seurata, koska torjunnan teho on suoraan riippuvainen torjunta-aineen peittävyydestä. Metsänomistajana sinulla on oikeus odottaa, että kantokäsittely tehdään huolella ja että torjuntatulos on hyvä. Jos mahdollista, seuraa itse työn tulosta hakkuupaikalla tai pyydä ainakin puunostajalta raportti metsäkoneenkuljettajan tekemästä omavalvonnasta. 

Perinteisen silmävaraisen omavalvonnan rinnalle Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa kehittäneet digitaalisen omavalvontamenetelmän. Koneenkuljettaja ottaa juurikäävän torjuntaliuoksella peitetyistä kannoista valokuvia älypuhelimella, jonka jälkeen kuvat analysoidaan konenäköä hyödyntävällä sovelluksella. Konenäköön perustuva menetelmä on nopea ja sillä voidaan määritellä objektiivisesti ja tarkasti juurikäävän torjunta-aineen peittävyys. 
 

Lähikuvassa on männyn kanto, jota männynjuurikääpä on alkanut lahottaa. Kannon ympärillä maassa on kuivuneita lehtiä, neulasia ja sammalta..

Männynjuurikääpä lahottaa männyn juuret ja pihkoittaa tyven. Lopulta puu kuolee veden ja ravinteiden puutteeseen. Kantokäsittely on siis tarpeen myös turvemaalla.

 

Kommentit
Kari 05.05.2020 klo 15:24

Mitenkäs taimikoiden harvennus yms. kesäaikaan? Minkä kokoiset kannot olisi käsiteltävä?

Antti 05.05.2020 klo 15:24

Kyllä se on kestämätön tilanne, jos taimikonhodossakin kannot pitäisi käsitellä yli +5 asteen lämpötiloissa työskenneltäessä.

Annikka Selander 05.05.2020 klo 15:24

Juurikäävän leviämisen riskiaikana myös havupuutaimikoiden harvennus saattaa johtaa taudin leviämiseen. Jo parisenttiset kannot voivat saada tartunnan ja aiheuttaa juurikääpäpesäkkeiden syntymisen taimikkoon. Kuusen kannot ovat jonkin verran alttiimpia kuin männyn kannot, mutta männyntaimikoitakaan ei kannata lähteä kesällä harventamaan. Jos itiöitä on runsaasti liikkeellä, niin myös mänty saa tartunnan. Lehtipuiden poistaminen taimikoista voidaan tehdä kesällä, sillä niiden kannot eivät ole alttiita juurikäävän itiötartunnalle.

Matti Vihervuori 05.05.2020 klo 15:24

Näin on. Siksi juurikääpä jatkaakin leviämistään ja näkyy puun myyjän tilissä.

Juha 09.05.2020 klo 05:28

Torjunta-aineen hankinta ja käyttö edellyttää muistaakseni jonkin luvan. Siihen tämä asia sitten kaatuukin.

Annikka selander 09.05.2020 klo 05:28

Hankinta ja käyttö edellyttää metsätalouden kasvinsuojelututkinnon suorittamista.

Pentti 18.05.2020 klo 00:23

Mitähän kemeratarkastajat tuumaavat jos pelkät koivut on kaadettu nuoressa metsässä🤔

Jari 20.05.2020 klo 07:57

Ei urean käyttö vaadi kasvisuojelututkintoa. AD blue liuosta vaan kannolle.

Mika 20.05.2020 klo 07:57

Voiko joku ammattilainen kommentoida ADBlue liuoksen käyttöä tässä yhteydessä. Toimiiko?

Aapeli 20.05.2020 klo 07:57

Noin 32 prosenttisia Urea-liuoksia molemmat, toisessa vain lisätty väri, Ad blue vain valmistetaan puhtaampaan veteen.

lauri koivikkoo 10.06.2020 klo 19:26

juurikääpäasia olipäässyt unohtumaan
sain hyvät tiedot juurikäävän torjunnasta pie-
nellä vaivalla kiitos lauri

lauri koivikkoo 10.06.2020 klo 19:31

juurikäävän torjunta oli päässyt unohtumaan
sain pienellä vaivalla hyvät tiedot torjunnasta
kiitos lauri

lauri koivikkoo 10.06.2020 klo 19:34

käävän torjunta oil mielestäni esitetty selvästi
lauri

lauri koivikkoo 10.06.2020 klo 19:36

tärkeä asia ol otettu hyvin esille
lauri

Ari 10.06.2020 klo 23:49

Miksi jotkut kiukuttelevat ohjeista ja pilaavat laiskuuttaan omat ja perillisten metsät. Tällä menolla eteläisessä suomessa voi kohta kasvattaa vain koivua ja muita lehtipuita.

Km. 12.06.2020 klo 18:57

Ajo koneelle saatava kanto käsittely laitteisto.ajo kone tuhoaa puun juuriston.pitää myös huomioida se seikka, että tuottava metsämaa pienenee metsikössä.

Kimmo Repo 13.08.2020 klo 11:27

Puhuttamani mhy:n mies kertoi, että kesäisessä taimikonhoidossa ajatellaan pienien havupuiden kantojen ja juurien kuivahtavan nopeasti työn jälkeen, mikä ehkäisisi käävän leviämistä.

Mahdolllisista tutkimustuloksista tästä asiasta minulla ei ole tietoa. Ehkä asiaa ei ole tutkittu oikeasti?

Harvennusmetsissä riski on varmasti olemassa. Hankintahakkaajakin voi sutaista huolella ureaa kantoon hetikohta kaadon jälkeen. Silloin on torjunta tehokkainta. Puoli tuntiakin on pitkä aika antaa kannon olla ilman käsittelyä.

Johannes 29.09.2020 klo 02:12

Voiko marjoja ja sieniä poimia koneruiskutusten jälkeen syötäväksi?

JaaQ 29.09.2020 klo 02:12

Kyllä voi.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.