Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Viisi vinkkiä ilmastokestävään metsänhoitoon

Ilmastokestävä metsänhoito on metsien hoitamista ja käyttämistä tavalla, joka edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sen vaikutuksiin. Tutustu vinkkeihimme ilmastokestävyyden huomioimisesta oman metsäsi hoidossa.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Puun taimia punaisessa taimivakassa

Ilmastokestävä metsänhoito edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sen vaikutuksiin. Sekapuustoisuuden suosiminen on yksi ilmastokestävän metsänhoidon keinoista. Kuva: Hanna Tahvanainen.

11.07.2023

Teksti: Veli-Matti Lähteenmäki ja Heidi Tanskanen Kuvat: Eva Ekholm ja Hanna Tahvanainen

Ilmastonmuutos tuo vaikutuksia Suomen metsille. Hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä ja keskilämpötilan nousu lisäävät puuston kasvua, mutta toisaalta myös puustotuhojen riski lisääntyy. Metsät ovat tärkeässä roolissa ilmaston kannalta, sillä ne sitovat kasvullaan ilmakehästä hiiltä ja varastoivat sen puustoon ja maaperään. Tätä puuhun sitoutunutta hiiltä voidaan hyödyntää puutuotteina ja energialähteinä, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Ilmastokestävä metsänhoito on metsien hoitamista ja käyttämistä tavalla, joka edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sen vaikutuksiin. Tässä on viisi vinkkiä, jotka voit ottaa mukaan oman metsäsi hoidon suunnitteluun.

1. Suosi sekapuustoisuutta ja ennakoi kuusen tuhoriskejä

Lisää lehtipuun osuutta metsissäsi ja vältä kuusen istuttamista kuivumiselle alttiille paikoille. Muuttuvan ilmaston ennakoidaan parantavan koivun ja männyn kasvua, kun taas kuusen kohdalla tuhoriskien arvioidaan nousevan. Eri puulajeja kasvattamalla voidaan alentaa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia riskejä. Tärkeintä on kuitenkin aina valita kasvupaikalle soveltuvia puulajeja ja ottaa huomioon alueen erityispiirteet.

2. Toteuta metsänhoitotyöt laadukkaasti ja ajallaan

Metsänhoitotoimien ajallaan tekeminen on tärkeää, jotta puusto voi kasvaa ja järeytyä. Esimerkiksi oikea-aikainen taimikonhoito ja harvennukset auttavat varmistamaan, että puut saavat riittävästi tilaa, valoa ja ravinteita kasvaakseen terveinä ja elinvoimaisina. Uudistushakkuun jälkeen tulee huolehtia uuden puusukupolven ripeästä ja laadukkaasta kasvuun saamisesta.

Hyvin kasvaneessa metsässä puustosta on useimmiten suurempi osuus tukkipuuta, mikä mahdollista monipuolisemmin pitkäkestoisten tuotteiden, kuten rakennusmateriaalien, valmistamisen. Pitkäkestoisissa puutuotteissa hiili säilyy pidempään varastossa poissa ilmakehästä. 

Taimikonhoito ja harvennukset kannattaa tehdä ajallaan. Metsänhoitotöiden laadukas toteutus auttaa varmistamaan hyvät kasvuolosuhteet puille. Kuva: Eva Ekholm.

3. Huolehdi metsäluonnon monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuuteen panostamalla varmistetaan metsien sopeutumiskykyä ja ylläpidetään muutoksen kestävyyttä. Mitä monipuolisempia metsät ovat, sitä paremmin ne pystyvät sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Jokainen eliölaji reagoi omalla tavallaan lämpenevään ilmastoon ja osa lajeista voi runsastua ja osa taantua. 

Metsätöitä tehdessäsi tai tilatessasi voit käyttää apuna esimerkiksi luonnonhoitotoimenpiteiden muistilistaa ja neuvontyökalua. Muistilistasta saat helposti tietoa luonnonhoidon erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista metsänkäsittelyn eri vaiheissa. 

Säästöpuiden jättäminen metsään on tärkeää monimuotoisuuden kannalta. Kuva: Hanna Tahvanainen.

4. Harkitse metsien lannoitusta ja joutoalueiden metsittämistä

Metsän lannoitus on yksi nopeimmista tavoista lisätä metsien kasvua. Kasvatus- ja terveyslannoitusta hyödyntämällä on mahdollista parantaa merkittävästi niin kivennäis- kuin turvemaiden puuston kasvua sekä laatua. Tuhkalannoituksen avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi turvemaiden metsien kasvuun ja kuivatustarpeeseen. 

Harkitse lisäksi nykyisten joutoalueiden metsittämistä, sillä sen avulla voidaan luoda täysin uusia puustoa kasvavia metsäalueita. Lisääntynyt metsäpinta-ala parantaa samalla hiilensidontaa.

Lue lisää suometsän hoidosta Metsäkeskuksen verkkosivuilta

5. Pidä yllä omaa osaamistasi

Metsänhoidon suositukset ovat muuttuneet paljon viime vuosina. Muutoksia on odotettavissa jatkossakin, kun ilmastonmuutos ja sitä seuraavat tutkimukset etenevät. Voit ylläpitää osaamistasi osallistumalla esimerkiksi Metsäkeskuksen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.