Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Miten oman metsän voi suojella vapaaehtoisesti?

METSO-ohjelma on vapaaehtoinen metsien suojeluohjelma, johon metsänomistajat voivat tarjota kohteita määräaikaiseen tai pysyvään suojeluun. Maanomistajalle suojelusta maksetaan korvaus. Tarvittaessa ja maanomistajan suostumuksella voidaan kohteella tehdä myös luontoa palauttavia toimenpiteitä, kuten lähteen kunnostamista tai lehtometsän hoitoa.

Suojeluun sopiva kohde erottuu yleensä muusta metsäluonnosta. Metsän käsittelystä on kulunut aikaa, puusto on vanhaa ja lahopuustoa on jo syntynyt. Metsässä voi sijaita merkittävä luontoarvo esimerkiksi puro tai jyrkänne. Laajoja vähäpuustoisia kohteita, joiden metsätalousarvo on vähäinen, ei yleensä rahoiteta.

Maanomistaja voi ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen suojelumahdollisuuksien selvittämiseksi. Metsäkeskuksen yhteystiedoista voi valita kiinteistön maakunnan ja palveluista METSO-suojelun, sekä ottaa yhteyttä lähimpään asiakasneuvojaan tai asiantuntijaan ja käynnistää suojeluselvityksen. Suojeluselvityksen voi laittaa vireille myös Metsään.fi-palvelussa.

Suojelumahdollisuudet voidaan selvittää alustavasti metsävaratiedoista ja tarkemmin maastokäynnillä. Suojeluselvityksestä, sopimuksen laadinnasta tai luonnonhoitotöistä ei aiheudu maanomistajalle kuluja. Metsäkeskus ja metsäalan toimijat avustavat määräaikaisten 10 vuoden ympäristötukihakemusten laadinnassa ja tarvittaessa myös pysyvän suojeluselvityksen käynnistämisestä ELY-keskuksen suuntaan.

Suojelukorvaukseen vaikuttaa suojelun toteutuskeino ja puuntuotannolliset menetykset. Pysyvän suojelun korvaus on suurempi kuin määräaikaisen sopimuksen korvaus ja verovapaata. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa eniten sopimusalueen koko ja siellä olevan puuston määrä. Metsänomistaja voi myös omalla päätöksellään suojella metsää jättämällä kohteita metsätalouskäytön ulkopuolelle.

Lisätietoja vapaaehtoisesta METSO-suojeluohjelmasta

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 
Blogi

Kysymme

Onko sinun metsässäsi uhanalaisia lajeja?
Kyllä Ei

Viime kuukauden tulos

Oletko saanut ympäristötukea korvauksena metsän suojelusta?

Kyllä (32%)
Ei (68%)

Ääniä yhteensä 16 kpl.

Metsäkeskus Facebookissa

Näytä Facebookissa

Metsäkeskus Twitterissä

Näytä Twitterissä