Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Uusi taimikko alulle – suunnittele, ennakoi ja seuraa kasvua

Tänäkin keväänä hakkuualoille istutetaan miljoonia puuntaimia. Kuinka ajoissa taimet ja siemenet pitää tilata ja milloin on sopiva hetki istutuksiin ja kylvöihin? Projektiasiantuntija Henna Höglund Metsäkeskuksesta antaa vinkkejä metsän uudistamiseen.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Kuvassa kädet, jotka asettavat koivuntaimea pottiputkeen.

Istutus on monelle metsänomistajalle mielekästä tekemistä. Jotta lopputulos on hyvä, pitää puuntaimien kunnosta huolehtia ennen istutusta. Kuva: Hanna Tahvanainen

16.04.2024

Teksti: Henna Höglund

Uudistushakkuun jälkeen metsänomistajan täytyy perustaa hakkuualalle uusi taimikko. Metsälain uudistamisvelvoite tarkoittaa, että työt uuden metsän perustamiseksi pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa hakkuusta ja puunkorjuusta. Aikarajalle on syynsä. Ajan kuluessa hakkuualalle kasvaa heinää ja vesakkoa, jotka hankaloittavat puun taimien kasvua ja uuden metsän syntyä. 

Kokosimme vinkit siihen, mitä on hyvä muistaa ennen metsän uudistamista, uudistamisen hetkellä ja myöhempinä vuosina. 

1. Ennen uudistushakkuuta: Valitse sopivimmat puulajit kasvupaikalle

Metsänomistaja tekee tärkeitä päätöksiä tulevasta metsästä jo ennen uudistushakkuuta. Ennen hakkuuta on hyvä pohtia, mitkä puulajit sopivat kasvupaikalle. Samalla kannattaa punnita se, onko metsiköllä edellytykset uudistua luontaisesti vai perustetaanko uusi metsä kylvämällä vai istuttaen. Jos aiemmassa puusukupolvessa on merkkejä kirjanpainajan tai juurikäävän aiheuttamista tuhoista, on syytä harkita, sopiiko kuusi kasvupaikalle jatkossa. Usean puulajin sekametsää kannattaa suosia tulevan metsän tuhonkestävyyden näkökulmasta. Luonnonhoidon muistilista on avuksi metsän uudistamisen suunnittelussa. Näin esimerkiksi säästöpuut ja tiheiköt tulee huomioitua metsän uudistamisessa.

Kun metsä uudistetaan luontaisesti, jätetään metsään siemenpuita tai luotetaan ympäröivien metsien kykyyn tuottaa siemeniä uudistettavalle alalle. Uusi taimikko saa silloin alkunsa näiden puiden siemenistä. Luonnonvarakeskuksen siemensatoennusteet ovat hyvä apu hakkuun ajankohdan pohtimiseen. 

Metsän uudistamista varmistetaan maanmuokkauksella, eli rikkomalla maanpintaa. Ylimitoittaa ei kannata, mutta tarkoituksenmukaisesta maanmuokkauksesta on tarpeen huolehtia. Maanmuokkausmenetelmä valitaan metsänomistajan toiveiden, kasvupaikan ja uudistettavan puulajin mukaan. Maanmuokkausta tekevälle urakoitsijalle kannattaa kertoa hakkuualalla olevista poluista, lahopuukeskittymistä, säästöpuista sekä muokkaamatta jätettävistä alueista, jotta hän voi huomioida ne työssään jo ennalta. Maanmuokkausta tekeville koneille on myös sovittava kulkuluvat.
 

Pinossa juurikäävän lahottamia tukkipuita.

Juurikääpä on lahottanut pinossa olevia puita. Juurikäävän vaivaamilla alueilla puulajin vaihtoa on syytä harkita. Kuva: Henna Höglund

Istutettavien taimien tilaukset on vahvistettava viimeistään viljelyä edeltävänä syksynä. Taimitilauksessa voi huomioida uudistusalan erilaiset kasvupaikat ja tilata useiden puulajien taimia. Näin karummille paikoille voi istuttaa mäntyä ja alaville paikoille kuusta. Koivua kasvaa uudistusaloille luontaisestikin, mutta juurikäävän vaivaamilla alueilla koivun istutus tuo sekä vaihtelua maisemaan että tervehdyttää kasvupaikkaa juurikäävästä.

Usein juurikääpä havaitaan vasta hakkuun yhteydessä. Taimien toimittajaan kannattaa olla yhteydessä, jos omaa taimitilausta on tarpeen tarkistaa. Suunnitelman vaihtaminen myös tilauksen jälkeen saattaa onnistua, sillä tilanteet metsässä vaihtuvat usein. 

2. Uusi metsä kasvuun: Huolehdi taimien ja siementen käyttökelpoisuudesta

Metsän uudistamisen sesonki alkaa huhtikuussa ja jatkuu aina elokuun loppuun. Kiire ei kuitenkaan ole, sillä siemenet itävät ja taimet juurtuvat vasta sitten, kun maa on lämmennyt talven jälkeen. 

Ennen kylvöjä tai istutuksia on varmistettava, että metsänviljelymateriaali, eli taimet tai siemenet ovat käyttökelpoisia. Kylvösiemenet on säilytettävä viileässä ja pimeässä kylvöön saakka. Jääkaappi ja kylmälaukku riittävät takaamaan siementen itävyyden. 

Puuntaimet puolestaan viihtyvät varjoisessa paikassa istutukseen saakka. Taimipaakun pitää olla kunnolla kostea ennen istutusta. Kun paakkua puristaa, siitä pitäisi valua vettä. Kastelusta on huolehdittava tarpeen mukaan. Taimilaatikossa oleva kasvipassi kertoo, milloin taimet tulisi viimeistään istuttaa. 

Pakkasvarastosta saapuville taimille on annettava hetkensä ennen istuttamista, jotta juuripaakut ehtivät sulaa. Sulana saapuvat taimet puolestaan pitää istuttaa ripeästi, viimeistään muutaman viikon kuluttua toimituksesta. 

3. Uudistamisen jälkeen: Seuraa taimikon kasvua säännöllisesti

Metsän uudistamisen jälkeen uutta taimikkoa kannattaa tarkkailla muutaman vuoden ajan säännöllisesti. Puuntaimet saattavat ensimmäisinä vuosinaan maistua tukkimiehentäille, jyrsijöille, linnuille ja hirvieläimille. Joskus myyrät ja hirvieläimet tuhoavat taimikon niin perusteellisesti, että tarvitaan täydennysviljelyä. 

Toisinaan heinittyminen hidastaa taimikon alkukehitystä. Tulevaisuuden metsää silmällä pitäen heinäntorjunta on tärkeää. Heinäys tarkoittaa taimien vapauttamista heinien peitosta. Sitä voi tehdä vaikka yhdessä useamman sukupolven voimin. Puuntaimien ensivaiheiden turvaaminen saattaa herättää myös lasten ja lapsenlasten kiinnostuksen metsiin.
 

Kasvuun lähtenyt koivuntaimi. Ympärillä heinikkoa.

Koivun latva on tullut syödyksi ensimmäisenä talvena istutuksen jälkeen. Taimi näyttää kuitenkin toipuvan. Taimikon kasvua kannattaa tarkkailla säännöllisesti alkuvaiheessa. Kuva: Henna Höglund

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.