Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Markku Remes: Taimikonhoito on varautumista tulevaisuuteen

08.05.2024

Markku Remes

Kirjoittaja on kuopiolainen metsänhoitaja, joka työskentelee Metsäkeskuksessa metsänhoidon johtavana asiantuntijana. Vapaa-ajalla Remes tykkää liikkua Kallaveden maisemissa ja kauempanakin.

Näytä kaikki blogit

Eikö metsäni kasva ilman hoitoakin? Onko taimikonhoidosta todellista hyötyä? Vastatessani näihin kysymyksiin haluan aina kuulla metsänomistajan omat toiveet taimikon tulevasta kehityksestä. Metsänomistajilla on hyvin monenlaisia tavoitteita ja monet näistä voidaan myös yhdistää.

Taloudellista turvaa ja tuottoa metsistään hakevalle löytyy taimikon hoitamiselle hyvät perusteet. Taimikkoon sijoitetulle investoinnille saa yleensä todella hyvän tuoton. Esimerkiksi eteläsuomalaiseen kuusikkoon perustettua taimikkoa ei kannata jättää hoitamatta, sillä hoitamaton taimikko tuottaa omistajalleen 40 % vähemmän tuloja kuin metsänhoidon suositusten mukaisesti hoidettu taimikko seuraavaan uudistushakkuuseen mennessä.

Metsänomistaja voi kätevästi verrata taimikonhoitotöiden kustannuksia ja niillä saatavia tuottoja verkossa tarjolla olevilla laskureilla, joiden tuotto-odotukset perustuvat metsänhoidon suosituksiin.

Kannattaako taimikkoa kasvattaa energiapuuksi?

Nykyisillä energiapuun hinnoilla voi taimikoiden kasvattaminen hoitamattomina riukumetsiksi tuntua houkuttelevalta kuin seireenien laulu kreikkalaisessa tarustossa. Esimerkiksi Etelä-Suomessa energiarankapuun hinnat nousivat yli nelinkertaisiksi alkuvuodesta 2022 vuoden 2023 jälkipuoliskolle mentäessä. Jos tällainen hintakehitys jatkuu pitkään, täytyy metsänhoidon kannattavuuslaskelmia myös taimikonhoidon osalta tarkastella uudelleen.

Toistaiseksi energiapuun suuri tarve näkyy positiivisesti metsänhoidossa: nuoria riukuvaiheen metsiä on harvennettu energiapuuksi. Taimikonhoidon rästit ovat valtakunnan metsien 13. inventoinnin mukaan vähentyneet muutamassa vuodessa vajaaseen 620 000 hehtaariin eli neljänneksen. Taimikonhoidon rästitilastoissa on mukana paljon jo riukuvaiheen metsiä, jotka soveltuvat hyvin energiantuotantoon.

Laskelmia tehdessä tulee kuitenkin muistaa, että taimikonhoidolla voidaan lisätä metsänomistajalle arvokkaista tukkipuuta jopa reilulla kolmanneksen hoitamattomaan verrattuna. On vaikea kuvitella, että energiatuotannossa ei alettaisi tulevaisuudessa ottaa käyttöön puuta korvaavia ratkaisuja, joilla on merkitystä raaka-aineen hintoihin.

Väheneekö metsän monimuotoisuus taimikonhoidossa?

Metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten sekä uudistamisalojen tarkastusten mukaan nuoret metsät ovat viime vuosina monimuotoistuneet ja monipuolistuneet. Paljon puhuttu kuusettumisen huippu on metsänkäyttöilmoitusten sekä tuotettujen metsätaimitilastojen valossa ohitettu.

Metsänkäyttöilmoitusten mukaan mänty on noussut valtalajiksi metsän uudistamisessa. Rauduskoivua käytetään uudistamisessa yhä enemmän ja muitakin puulajeja käytetään hieman aiempaa useammin. Metsäkeskuksen maastotarkastukset osoittavat myös, että nuoret, hoidetut kuusen taimikot ovat harvoin enää yksilajisia. Kaksi kolmasosaa kuusen taimikoista oli sekapuustoisia, joissa kuusen osuus oli alle 80 prosenttia.

Myös vuoden alussa voimaan tullut metsätalouden kannustejärjestelmä metka ohjaa ja kannustaa sekapuustoisuuteen sekä säilyttämään kaikkia taimikossa esiintyviä puulajeja. Metka-asetuksen mukaan hoitotyössä vältetään lehtipuun poistoa, kun se ei haittaa kasvatettavaksi aiottua puustoa. Turha siistiminen on ainakin tuetussa taimikonhoidossa pian historiaa. Tukea myönnetään koko taimikonhoitoalalle, kun luonnontilaan jätettävien säästöpuuryhmien ja pienialaisten suojatiheiköiden yhteenlaskettu ala on alle 10 prosenttia hoidetun taimikon alasta.

Tiheiköt antavat lisäksi suojaa riistalle. Riistalle saadaan suojaa myös latvomalla kuusia eli katkomalla työn ohessa paikoin tuuheaoksaisista kuusista latvat. Latvottu kuusi antaa tulevina vuosina piilopaikan eläimille petoja vastaan.

Entäpä vaikutus hiilensidontaan?

Mutta se ilmastonmuutos ja metsätuhot! Taimikonhoitohan vähentää vesakon hiilensidontaa ja siten lämmittää ilmakehää. Nykytietämyksen mukaan hoitamaton taimikko sitoo lyhyen aikaa enemmän hiiltä kuin hoidettu, mutta vähäinen ero kaventuu nopeasti hoitotyön jälkeen. Saamme jo kuluvan vuoden aikana lisätietoa varhaisperkauksen vaikutuksista hiilensidontaan Luonnonvarakeskuksen kokeellisista tutkimuksista.

Taimikonhoidosta ei kannata tehdä liian vaikeaa. Tarkoituksena on antaa lisäkasvua niille puille, joiden haluaa kasvavan uudistuskypsään ikään tukkipuun kokoisiksi. Hirvituhoja ja juurikääpää voi myös vähentää työn oikealla ajoituksella. Jos intoa riittää, kannattaa käydä esimerkiksi metsätalousyrittäjäkurssi tai raivaussahan käyttöön opastavia lyhytkursseja. Kursseilta voi löytyä samanhenkisiä osallistujia, joiden kanssa voi vaihtaa kokemuksia ja jopa tehdä yhdessä metsässä töitä.

Vuoden paras taimikonhoitokeli on juuri alkamassa, kun lehdet ja heinäkasvillisuus eivät haittaa näkemistä, eivätkä hyttyset ja paarmat käy iholle. Metsässä saa myös viihtyä.


Lue lisää

Markku Remes: Monitavoitteiset metsänomistajat tarvitsevat monipuolista neuvontaa

Taimikoissa tehdyt valinnat kantavat pitkälle

Taimikoissa riittää metsänhoitourakkaa

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.