Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Luomukeruu tuo tuloja päätehakkuiden välillä

Päijät-Hämeen Sysmässä kasvaa Heini Katajiston talousmetsä. Metsä kätkee sisäänsä luomukeruualueen, josta Katajisto kerää monenlaisia eri luomuluonnontuotteita.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Lähikuva käsistä, jotka keräävät koivunlehtiä.

Havupuutaimikoissa kasvaa usein koivuvesakkoa, josta saa kerättyä koivunlehtiä. Kuva: Metsäkeskus

01.06.2021

Teksti: Anne Annala

Heini Katajisto on aktiivinen metsänomistaja, jonka noin 80 hehtaarin metsästä suuri osa on luomukeruualueena. Katajisto päätyi liittämään metsänsä osaksi luomukeruualueita vuonna 2019, sillä hän oli jo pitkään ollut kiinnostunut luonnontuotteista ja niiden hyödyntämisestä.  

Luomu on maailmanlaajuisesti tunnistettava laatujärjestelmä, jossa raaka-aineet ovat helposti jäljitettävissä. Katajisto liitti metsänsä osaksi luomukeruualueita perusmallin avulla. Tähän hän sai apua paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. 

Katajisto haluaa itse kerätä ja myydä luonnontuotteita eteenpäin. Hänen metsissään puunmyyntitulot ovat päätulonlähteenä, luomussa metsää on noin 65 hehtaaria.  

– Metsien luomussa olo ei vaikuta metsänhoitoon. Ainoastaan teen tarkemmin lohkokirjanpitoa, jotta tiedän, mitkä kuviot tulee ilmoittaa pois luomukeruualueesta. Metsää voi siis edelleen hoitaa omien tavoitteiden mukaisesti, vaikka metsä on luomukeruualue, hän sanoo. 
 

Heini Katajisto männyn vieressä.Heini Katajiston metsistä suuri osa on sertifioitua luomukeruualuetta.
 

Horsmaa hakkuuaukoilta ja koivunlehtiä taimikoista 

Heini Katajisto kerää ja myy paljon erilaisia luomuluonnontuotteita metsistään.  

– Kerään luomuna kuusenkerkkää, koivunlehtiä, horsman ja mesiangervon lehtiä ja kukintoja, kuusenneulasia sekä männyn ja katajan versoja. Lisäksi kasvatan joulukuusia ja leikkohavua, joista osa on myös luomua. Valutan myös pieniä määriä luomukoivunmahlaa.  

Hän tekee yhteistyötä kahden luomuluonnontuotteiden ostajan kanssa. Ostajat ovat löytyneet omien verkostojen kautta ja aktiivisesti kysellen. Vaikeana Katajisto on kokenut ainoastaan sen, että pystyykö hän toimittamaan ostajille luvatut määrät tiettyä luonnontuotetta. 

Katajistoa harmittaa yleinen asenne, että metsästä saadaan tuloja vain päätehakkuista. Näin ei ole, sillä metsästä voi saada hyvin tuloja päätehakkuiden välillä hyödyntämällä sieltä saatavia luonnontuotteita. Esimerkiksi maitohorsman lehdille ja kukinnoille on kysyntää, ja ne kasvavat hyvin päätehakkuuaukolla.  

– Horsman jatkuva saatavuus on taattu, jos joka vuosi tekee noin kahden hehtaarin aukon, Katajisto sanoo.   

Havupuutaimikoissa kasvaa usein koivuvesakkoa, josta voi huoleti kerätä koivunlehtiä, kun vesakkoa täytyy muutenkin poistaa. Myös ensiharvennuksen yhteydessä voi kerätä luonnontuotteita, esimerkiksi männynkuorta ja kuusenkerkkää. 
 

Horsmaa kasvaa hakkuuaukolla. Horsman kukintoja käytetään esimerkiksi yrttiteesekoituksissa ja ravintolaruoissa koristeina. Kuva: Sanna Kotiharju
 

Luomukeruualueeseen liittyminen 

Metsänsä voi liittää luomukeruualueisiin kahdella eri tavalla, perusmallilla ja selvittäjämallilla. Perusmallissa liitytään itse luomuvalvontaan, ja tässä edellytetään esimerkiksi vuosisuunnitelmaa metsästä kerättävistä ja myytävistä luonnontuotteista. 

Selvittäjämallissa taas selvittäjä hoitaa luomukeruualueeseen liittymiseen liittyvät asiat, mutta metsänomistaja sitoutuu luomutuotannon ehtoihin. 

Molemmissa liittymismalleissa selvitetään metsäalueiden luomukelpoisuus, eli ettei luomuksi haetulla alueella ole viime kolmen vuoden aikana käytetty kiellettyjä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita.Alueet, joilla kiellettyjä tuotteita on käytetty, rajataan pois luomukeruualueesta. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen alueet voidaan liittää luomukeruualueisiin. Metsäammattilaisilta on mahdollista saadatiedot käytetyistä kielletyistä lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. 

Suomen metsäkeskuksen vetämän Luomua metsäluonnosta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukeruualueiden määrää viestinnän avulla.Hanketta ovat toteuttamassa myös Arktiset Aromit ry ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

 

Kommentit
Hannu Kosonen 15.06.2021 klo 12:57

Erittäin mielenkiintoinen bisnesidea. Metsien hyödyntämiseksi ja itsensä työllistämiseksi.

Eino Santala 15.06.2021 klo 13:19

Hyvä että metsää voi näinkin hyödyntää.

Seija Petrell 15.06.2021 klo 13:32

Hyvää tietoa ja ajankohtaista tietoa.

Kyösti Ruotanen 15.06.2021 klo 13:49

Hyvä uutinen! Luomukeruualuetta ei 'luonnollisesti' voi lannoittaa mulla kuin luomulannoitteilla, esim luomutuhkalla. Onko metsä- ja suomarjoilla luomumarkkinoita? : edellyttää keruuta pelkästään luomukeruualueilta.

Jorma Grönlund 15.06.2021 klo 14:17

Mielenkiintoista

Auli Hönö 15.06.2021 klo 14:35

Hyvää ja mielenkiintoista tietoa. Hieno vaihtoehto esim. itsensä työllistäjälle, vaikka ei olisi omaa metsääkään. Aina voi tiedustella mahdollisuutta aiempiin, joko suoraan metsänomistajilta tai esim aloittaa yhteistyö paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja jne. Moniala yrittäjän yksi tuottoisa osa-alue.

Riitta Kekkonen 16.06.2021 klo 13:23

Hei,
Kuhan pysyy mieli kaikilla sillä tasolla, että ei aina olla hullunjuurta tekemässä, 112 autoilla.

Sakari Muuttola 16.06.2021 klo 23:04

Todella mielenkiintoinen, täytyy muistaa kertoa pojalleni, Mika Muuttolalle, hänellä on kohtuu iso pinta-ala metsää, minulla vähemmän. Tämä todella harkinnan arvoinen asia normaalin puun tuotannon ohella ja vallankin kun itse operoi hommat.

Sakari Muuttola 16.06.2021 klo 23:04

Todella mielenkiintoinem

Lauri Lappalainen 17.06.2021 klo 09:18

Hieno monipuolinen tapa harjoittaa metsätaloutta. Hakkuitakaan ei juurikäävän riskialueilla tarvitse siirtää väkisin talveen koska biologinen kantokäsittelyaine harmaaorvakka on sallittu myös luomumetsissä.

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.