Siirry sisältöön
Metsäkeskuksen etusivulle Metsäkeskuksen etusivulle
Metsäkeskuksen asiakaslehden etusivulle
På svenska

Metsänomistaja, opettele ainakin nämä kolme mittausta

Vaikka tiedot omasta metsästä saadaankin nykyään suurelta osin kaukokartoituksen keinoin, on metsänomistajan hyvä opetella mittamaan muutamia puuston perustunnuslukuja. Mittaustaidot helpottavat metsänhoitotöiden laadun arviointia ja yksinkertaiset välineet saa kasaan parinkymmenen euron satsauksella.

Kysely
Täytä tämä kenttä.
Piditkö artikkelista? En pitänyt lainkaan
Täytä tämä kenttä.
Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Kari Vääränen mittaa metsää ketjurelaskoopin avulla. Relaskoopin ketjun pää on silmän kohdalla ja Vääränen tähtää relaskoopilla kohti puiden runkoja.

Relaskooppikoealaan lasketaan mukaan puut, jotka täyttävät relaskooppilevyn hahlon.

13.08.2019

Teksti ja kuvat: Aino Ässämäki

1. Taimikon tiheys

Taimikon tiheyden mittausta tarvitaan metsän uudistamistöiden ja taimikonhoidon onnistumisen arvioimisessa.

Välineet: 3,99 metriä pitkä mittakeppi. Yleisesti käytetään neljämetristä teleskooppionkivapaa, joka maksaa usein noin viisi euroa. Onkivapa on kevyempi kuin puunrungosta tehty mittakeppi.

Mittaus: Valitse koealan keskipiste ja pidä mittakepin toinen pää keskipisteessä. Liikuta keppiä vaakatasossa siten, että muodostuu ympyrä. Ympyrän sisään jäävät puut lasketaan ja luku kerrotaan 200:lla, jolloin saadaan taimien määrä yhden hehtaarin alueella. Tavallisesti hoidetussa taimikossa koealan sisään jää 8-10 puuta, jolloin runkoluku hehtaarilla on 1 600-2 000 kappaletta.

Vinkki: Kemera-hakemukseen tarvittavaa poistumaa voidaan arvioida vastaavasti laskemalla koealan sisään jäävät kannot tai ennen taimikonhoitoa poistettavat puut. Samalla menetelmällä voi arvioida myös maanmuokkausjälkeä eli sitä, onko alueella riittävästi istutuskohtia maanmuokkauksen jälkeen.
 

Metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Kari Vääränen mittaa taimikon tiheyttä onkivavan avulla. ​​​​​​​​​​​​​​

Taimikon tiheyden ja poistettavien puiden määrää voi arvioida neljämetrisen onkivavan avulla.
 

2. Puun pituus

Puuston keskipituutta tarvitaan, kun arvioidaan metsikön kuutiomäärää. Keskipituus tarkoittaa kaikkien puiden pituuksien keskiarvoa, mutta ajan säästämiseksi arvioon voidaan käyttää keskimääräisen puun pituutta.

Välineet: Noin metrin mittainen, mahdollisimman suora keppi. Metsurinmittaa voi käyttää etäisyyden mittauksessa, mutta myös askelmitta toimii.

Mittaus: Keppiin tartutaan siten, että kepin mitta vastaa suoraksi ojennetun käsivarren etäisyyttä silmästä. Käännä keppi pystyyn ja tähtää puuta siten, että kepin tyvi on puun tyven kohdalla ja latva puun latvan kohdalla. Etsi paikka, jossa tämä toteutuu. Etäisyytesi puuhun on yhtä kuin puun pituus. Etäisyyden mittaamiseen voit käyttää metsurinmittaa tai askelmittaa. Askelmittaa käytettäessä kannattaa tarkistaa oman askeleen pituus millä tahansa tavallisella mittanauhalla.

Vinkki: Taimikossa puun pituuden arviointi onnistuu usein riittävällä tarkkuudella vertaamalla pituutta neljän metrin mittakeppiin.

​​​​​​​
Puun pituuden arviointiin riittää mahdollisimman suora keppi.

 

3. Pohjapinta-alan mittaus

Pohjapinta-alan avulla voidaan arvioida puun määrää metsässä eli sitä, montako kuutiometriä puuta hehtaarin alueella on. Jos kaikki puut sahattaisiin poikki 1,3 metrin korkeudelta ja kantojen pinta-ala laskettaisiin yhteen, tuloksena saataisiin metsän arvioinnissa käytetty pohjapinta-ala. Sahaa mittaamiseen ei kuitenkaan tarvita.

Välineet: relaskooppi ja kuutioimistaulukko. Tavallinen ketjurelaskooppi maksaa noin 10 euroa ja niitä saa metsänhoitoon erikoistuneista liikkeistä. Relaskoopin mukana toimitetaan tarvittavat taulukot.

Mittaus: Valitse satunnainen kohta metsikössä. Pidä relaskoopin ketjun päätä silmän kohdalla ja tähtää relaskoopilla puiden runkoja 1,3 metrin korkeudella. Laske puut, jotka täyttävät relaskoopin levyssä olevan hahlon. Joskus relaskoopissa on kaksi hahloa. Kapeaa 1,3 sentin levyistä käytetään 65 sentin ketjun kanssa ja leveää 2 sentin hahloa käytetään metrin kepin kanssa. Älä laske puita, jotka ovat kapeampia kuin hahlo ja niistä, jotka ovat tasan hahlon levyisiä lasketaan joka toinen. Tulos on metsikön pohjapinta-ala. Kuutiomäärä saadaan taulukon avulla, kun tiedetään myös puiden keskipituus.

Vinkki: Mittaustaitojaan voi harjoitella metsätaitokilpailuissa, joita järjestävät esimerkiksi monet metsänhoitoyhdistykset. Omaa mittaustulosta voi verrata myös metsävaratietoon tai puhelimen sovelluksen tuottamaan mittaustulokseen. Metsävaratietoa pääset katsomaan Metsään.fi-palvelussa. Valokuviin perustuva mittaussovellus puhelimeen on esimerkiksi Trestima.

Asiantuntijana juttuun on haastateltu Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvojaa Kari Väärästä.

Kuvassa on ylhäältäpäin kuvattuna puupöydällä relaskooppitaulukko ja relaskooppi, joiden avulla voi arvioida puuston tilavuutta hehtaarilla.​​​​​​​​​​​​​​

Puuston tilavuuden määrittämiseen käytetään relaskooppia ja kuutioimistaulukkoa.

Kommentit
Veijo Ryhänen 22.08.2019 klo 17:45

Puun pituuden mittaus. Seuraava ohje jäi epäselväksi: "Keppiin tartutaan siten, että kepin mitta vastaa suoraksi ojennetun käsivarren etäisyyttä silmästä." Olisiko mahdollista sanoa selvemmin?

Selittäjä 22.08.2019 klo 17:45

Eli tarkoitetaan sitä että puun pituus mitataan käden ja mittakepin avulla muodostettavan suorakulmaisen tasakylkisen kolmion avulla. Silmä muodostaa kolmion terävän kulman, käsi on viereinen sivu ja mittatikku vastainen sivu. Viereinen sivu ja vastainen sivu tulee olla saman mittaiset. Katseen linja muodostaa hypotenuusan. Kun puun latva on katseen linjalla (mittatikun kärjen tasalla) on tällöin katsojan etäisyys puusta puun pituus.

Päivi Nietosvaara 22.08.2019 klo 17:45

Kuva voisi selventää, kun selostus ei nyt oikein aukea.

Repe 22.08.2019 klo 17:45

1.Aseta kepin yläpää poskeen kiinni silmän alle. Pidä keppi vaakatasossa. Ota kepistä niin etäältä kiinni kuin käsivarsi suorana yletät. Pidä tästä kohdasta kiinni koko ajan! Käännä keppi pystyyn käsivarsi suorana.

2. Siirry pään asentoa muuttamatta etäisyydelle, jossa puu näyttää olevan kepin mittainen. Pidä keppi koko ajan pystysuorassa ja käsivarsi suorana. Kun puun latva on kepin yläpään tasalla ja tyvi kepin alapäässä peukalosi kohdalla, olet puun korkeuden etäisyydellä puusta. Liikuta vain silmiä ylös ja alas puun tyven ja latvan välillä, sillä niskan asennon muutos aiheuttaa virhettä.

relaaja 22.08.2019 klo 23:08

Onko karkea arvio ,jos relaskoopilla saadaan pohjapinta-alaksi 30 puuta ja kepillä puiden pituudeksi 20 m ,niin ,puuta on silloin 300 m3 /ha

Hermanni 22.08.2019 klo 23:08

No joo, 280-290 mottia. Riippuen puulajista.

Pentti Kytölä 23.08.2019 klo 07:39

Kepillä käsivaralla puun pituuden mittauksessa ongelma on , miten nyrkissä saa pidettyä riittävän tarkan suoran kulman. Keveistä rimoista tehty suorakulmainen jäykistetty kahden metrin harppamitta on aika tarkka ja sillä voi mitata myös sen etäisyyden pelkkää askellusta tarkemmin eikä sellaisen kuljettaminen metsässä ole ylivoimainen, jos kerran neljän metrin keppikin siellä kulkee.

Veli Heikkinen 23.08.2019 klo 07:39

Harppamitta on hyvä idea. Nuoruuteni savotoilla näitä käytettiin yleisesti. Mistähän näitä saa ostaa nykyisin, kun lähes kaikki tehdään kännykkää tihrustamalla internjetissä ja apseilla?

Peukuttaja 23.08.2019 klo 07:42

Hyvä artikkeli, kiitos tästä!

Miten lasketaan relaskooppi omasta peukalosta ja käsivarresta, kun peukalon leveys ja käsivarren pituus (etäisyys silmästä) tiedetään? Nämä kun kulkee aina mukana, olisi hyvä osata tämäkin. Eli jos peukalolla sihdaten saa tulokseksi esim 20, miten lasketaan kerroin millä sitä korjataan?

Antti Ihalainen 23.08.2019 klo 07:42

Peukalorelaskoopille saa kertoimen laskemalla peukalon läpimitan ja käsivarren pituuden suhteen, kertomalla sen luvulla 50, ja kertomalla sitten näin saadun luvun itsellään .

Eli jos peukalo on 2 cm ja käsivarsi (tähtäysetäisyys) 75 cm, niin 50*2/75=1,333, mikä itsellään kerrottuna antaa relaskooppikertoimeksi 1,78.

Laila Hökkä 23.08.2019 klo 08:04

PUUN KORKEUDEN MITTAUS KEPPIMENETELMÄLLÄ

1. Etäisyys puusta voi olla noin 20 – 30 m.
2. Aseta kepin yläpää poskeen kiinni silmän alle. Pidä keppi vaakatasossa. Ota kepistä niin etäältä kiinni kuin käsivarsi suorana yletät. Pidä tästä kohdasta kiinni koko ajan! Käännä keppi pystyyn käsivarsi suorana.
3. Kun puuta aluksi tähdätään, kannattaa katse suunnata puun puolenvälin korkeudelle. Siirry pään asentoa muuttamatta sellaiselle etäisyydelle, että puu näyttää olevan kepin mittainen. Pidä keppi koko ajan pystysuorassa ja käsivarsi suorana. Kun puun latva on kepin yläpään tasalla ja tyvi kepin alapäässä peukalosi kohdalla, olet puun korkeuden etäisyydellä puusta. Niskan asennon muutos aiheuttaa lopputulokseen metrien virheen. Ainoastaan silmiä saa liikuttaa ylös ja alas puun tyven ja latvan välillä.
4. Mittaa tai arvioi askelmitalla etäisyys seisomakohdastasi puun tyvelle. Tämä etäisyys on puun korkeus
--Tietoa löytyy Googlesta - Puun pituuden mittaus kepin avulla

Matti Niskanen 23.08.2019 klo 12:00

Olisko voina tulostaa tähän myös mittaustaulukot

Pentti Kytölä 23.08.2019 klo 13:33

Ei relaskooppiin ole olemassa korjausmuunninta. Hahlon (peukalon) ja silmän etäisyyden suhteen on oltava 1:50. Jos hahlo on leveämpi, se voi ohittaa yhtä hyvin yhden kuin 19 oikean mitan täyttävää puuta.

Luulen, että harppa on tehtävä itse tai pyydettävä apua naapurilta, jolla on lautaa ja pöytäsirkkeli. En ole nähnyt sellaisia myynnissä missään. Eivät ole trendituotteita juuri nyt.

Juhani Paakkola 23.08.2019 klo 14:26

Eipä olisi uskonut, että minäkin kävin läpi koko tarinan.
Jani

Oili Grön 24.08.2019 klo 13:34

Hieno juttu!
Laskisinko vajaat 20 upeaa mäntyä kuutioina , jos laitamme kesämökin myyntiin, arvohan niillekin pitäisi laskea.

Tero Klemola 24.09.2021 klo 10:35

Mistä saa Trestima-sovelluksen käyttöön tarvittavat sisäänkirjautumistiedot?

Jätä kommentti

Lähetä kommenttisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät vaaditaan.

Täytä tämä kenttä.